Älvsbyhus investerar 80 miljoner

– Det är en satsning för framtiden. Vi vet att energikraven skärps men inte hur mycket. Med vår nya ”Energy Wall” och våra energisnåla hus är vi förberedda på allt, säger Stefan Johansson, bygg- och produktionschef, tillika vice verkställande direktör för Älvsbyhus AB.

I Älvsbyn har exempelvis en helt ny fabriksdel byggts. Tanken var först att den skulle husera den nya vägglinjen.

– Men vi kastade om planerna lite grand av produktionstekniska skäl. Den nya vägglinjen hamnade i befintlig fabrik men i anslutning till den nya delen som blev lagerutrymme, berättar Stefan.

Nytt stabilt fabriksgolv

Det krävdes en hel del förarbeten.

– Delar av betonggolvet i den gamla fabriken hängde i luften. En ravin löper genom området som fyllts igen med olämpligt material såsom stubbar och annat som förmultnat vilket gjort att marken under satt sig. Det gamla golvet fick vi bila bort, fylla upp med nytt material och sedan gjuta nytt. Nu har vi ett stabilt golv som håller för den nya vägglinjen, förklarar Stefan.

Vi kommer även att riva ett av våra kallförråd för att ge plats för ytterligare ett stickspår för de ökande tågtransporterna. Förrådet håller på att ersättas med ett nytt kallförråd på 3500 kvadratmeter och byggs i direkt anslutning till fabriken.

– Förändringarna kommer att medföra mindre interntransporter och bättre flöden i produktionen.

Elva nya husmodeller

Under det gångna året har elva nya husmodeller lanserats. Samtliga med de nya energisnåla väggarna.

– Vi byggde bort den gamla orderstocken vecka 43 och torsdagen den 30 november lämnade det första huset av den nya generationen fabriken i Älvsbyn, berättar Stefan.

Älvsbyhus har genomfört en fullständig uppgradering av sitt sortiment för att möta nya krav. Ambitionen är att växa på den nordiska marknaden och satsningen är långsiktig.

Den nya husmodellen Linnéa är redan en succé och numera Sveriges mest sålda hus.

– Försäljningen är igång på alla nya husmodeller och vi tillverkar utifrån beställningarna, säger Stefan.

Trots en del barnsjukdomar tycker Stefan Johansson att om- och utbyggnationerna flutit på bra.

– Vi följer vår plan, men självklart blir det en del inkörningsproblem när nästan allt är nytt. Vi har anställda i fabriken med guldklocka som tidigare kunde allt på sina fem fingrar. Nu måste de skola om sig och börja läsa nya ritningar, säger Stefan med ett skratt.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2017

Text: Tony Berglund