All undervisning för gymnasiets samtliga elever kommer att ske via fjärrundervisning