ABF i Älvsbyn – 84-åringen som arbetar med att främja kulturlivet

1938 grundade ABF en filial i Älvsbyn. Där erbjuds medborgarna diverse studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturella arrangemang och kamratcirklar.

– Vi har en ganska så stor kulturverksamhet i Älvsbyn. Exempelvis så har vi under hösten haft föreläsare i olika ämnen som har ställt upp och föreläst pro bono. Så då har man kunnat komma hit och lyssna och fika gratis. Vi har även genomfört en studiecirkel, ”Musik från förr”, där man lyssnar på musiken och pratar om artisterna, det har varit väldigt uppskattat hos deltagarna, säger Jan Martinsson, verksamhetsutvecklare och musikansvarig.

Efterlyser lokaler

Handarbetscirklar i olika former har alltid dragit deltagare, exempelvis stickning och virkning. Något som man nu arbetar med är att försöka starta upp cirklar för matlagning och snickeri.

– Vi försöker tillhandahålla det kommuninvånarna efterfrågar, i den mån det är genomförbart. Men det stora problemet vi har är bristen på lokaler. Vi får oftast förfrågningar från dem som vill snickra och laga mat. Men vi saknar lokaler där vi kan hålla till. Så det är ett önskemål som vi har, säger Ann-Sofi Viklund, verksamhetsadministratör.

Studiecirkel på ABF. Foto: Jan Martinsson

Studiecirkel på ABF. Foto: Jan Martinsson

Söker fler cirkelledare

I och med Coronapandemin har man från ABF:s sida sett en minskad aktivitet under pandemiåren, men nu har kurvan börjat gå upp igen.

– Vi jobbar på med att få ut folk igen, och där ser vi en liten strimma hopp. Det har kommit in några personer som kan tänka sig vara cirkelledare, i vad för oss är nya ämnen. Och det är ju positivt, säger Jan Martinsson.

ABF tar gärna emot tips och förslag till studiecirklar och ser gärna att fler väljer att starta upp, både studiecirklar och kamratcirklar.

– Man får gärna komma in och prata med oss om man vill veta mer, för fler cirkelledare är något som vi är i behov utav, säger Åsa Landström, verksamhetsutvecklare.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2022

Text: Robin Nilsson