ABC föräldrakurs

Du får konkreta tips på hur ni kan undvika onödiga bråk i vardagen. ABC-träffarna består av 5 träffar där du får diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Att stärka föräldrars självförtroende och utveckla föräldrarollen

Att lära sig praktiska och konkreta strategier – Hur gör jag?

Att byta erfarenheter och få möjlighet att träffa andra föräldrar

Det kostar inget att vara med.

Start: Tisdag 20 september 2022
Tid: Klockan 18.00
Lokal: Nyberga, Barrgatan 2

Anmälan och information

E-post: oppenvarden@alvsbyn.se

Telefon: 070-228 44 76