Älvsbyns kommun
942 85 Älvsbyn
Tel 0929-170 00 vx
Fax 0929-174 00
E-post:
kommunen@alvsbyn.se
Kontaktformulär: Kommun
Öppettider
19 maj-8 sept 8.00-16.00
9 sept-18 maj 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag 8.00-13.00

Dela |

Holken

Timmersvansens förskola - väst
Holken är en avdelning för barn mellan 3 och 6 år.

I vårt arbete utgår vi från Läroplanen för förskolan. Läroplanen anger vilka krav som staten ställer på verksamheten. Den uttrycker också vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan.

Mål för vårt arbete.

Vi vill
  • att Holken ska vara en avdelning där barn och vuxna känner trygghet och trivsel.
  • lära barnen ansvarstagande, jämlikhet, hänsyn och respekt.
  • möta varje enskilt barn på dess nivå och med detta som utgångspunkt stötta barnet i dess fortsatta utveckling.
  • att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat språk.
  • uppmuntra barnens skaparglädje genom olika uttrycksformer såsom lek, bild och form, rörelse, bygglek samt sång och musik.
  • ge barnen många tillfällen att uppleva naturen med alla sina sinnen. Vi är ute i alla väder, minst en gång per dag. De kallaste dagarna håller vi oss inomhus.

Vi arbetar utifrån dessa fyra utvecklingsområden:

1. Sociala
Hänsyn och respekt
Lek i grupp
Tala
Lyssna
Samarbeta
Konfliktlösningar
2. Känslomässiga
Bearbeta och sätta ord på känslor
Fri lek, rollekar
Utveckla sin identitet och självständighet
Inlevelseförmåga
Tilltro till sin egen förmåga
3. Fysiska
Fin- och grovmotorik
Utevistelse
Lekar
Kroppsuppfattning
Bad för de äldre barnen
4. Intellektuella
Begreppsuppfattning
Sortera och undersöka
Söka kunskap
Utveckla ett intresse för skriftspråket

Mål
Vi har valt att arbeta med att öka barnens matematiska medvetenhet. Under dagen har vi väldigt många tillfällen att stötta och stimulera barnens matematiska utveckling. Vi arbetar temainriktat med fokus på olika matematiska begrepp. Vid vardagliga situationer (t ex. dukning) lyfter vi fram matematiken i det vi gör. Vi bygger pussel, spelar spel, sorterar och klassifierar och använder olika byggmaterial. När vi läser böcker resonerar vi om matematiken i det vi läser och i det vi ser på bilderna.

Arbetssätt
Vi har ett strukturarat arbetssätt för att nyttja lokalerna på bästa sätt och därigenom skapa en lugnare dag för barnen på förskolan. Barngruppen är indelad i ute- och innegrupper och är ute antingen för-eller eftermiddag.
Vi har samlingar varje dag, dels en gemensam samling före lunch och dels samlingar i mindre grupper.

Föräldrasamverkan
Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete. Ett gott och nära samarbete med hemmet är en förutsättning för att vi ska lyckas med att skapa en bra och meningsfull verksamhet för barnet.

Utvecklingssamtal
En gång per termin träffas föräldrar och personal för att tillsammans prata om barnets utveckling och situation på förskolan och i hemmet.

Utvärdering
Vi utvärderar vårt arbete kontinuerligt, dels i arbetslaget och dels tillsammans med föräldrarna vid utvecklingssamtal och vid läsårets slut

Tillbaka till ingångssidan


Sidan uppdaterad .
Sök på Älvsbyns kommun

 

Evenemangsguide

Evenemang/Tipsa oss

Älvsbyn regionalt centrum 200 år