Älvsbyns kommun
942 85 Älvsbyn
Tel 0929-170 00 vx
Fax 0929-174 00
E-post:
kommunen@alvsbyn.se
Kontaktformulär: Kommun
Öppettider
19 maj-8 sept 8.00-16.00
9 sept-18 maj 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag 8.00-13.00

Dela |

Gemensamt för Timmersvansens förskola

Vi arbetar i arbetslag och nyttjar de olika kompetenser som finns. I vårt arbete har vi valt att betona lek, kommunikation och miljö.


Lek
Vi använder leken som ett medel att nå målen i vår Läroplan för förskolan, Lpfö 98. I leken kan barnen utvecklas känslo- och tankemässigt, språkligt, motoriskt, socialt och kulturellt. Fantasin och kreativiteten stimuleras. Lek är grunden för all inlärning och för kommunikation. När barnen leker omsätts erfarenhet och kunskap till kompetens.

Kommunikation
Vi vill att barnen förstår vikten av att äga ett språk och att språket är ett redskap i samspel med andra. Barnen upptäcker att ett språk ger möjligheter att uttrycka vilja, tankar och funderingar. Det finns olika sätt att uttrycka sig genom; tal-, tecken-, kropps- och skriftspråk. Bild och form, musik och drama är andra uttrycksformer som vi tar tillvara på.

Miljö
Vi vill att barnen känner respekt för allt levande och omsorg om vår närmiljö. Vi måste lära oss att ingå i ett kretsloppsamhälle där allt ska tas tillvara och återanvändas.

Fysisk aktivitet
Vi vill uppmuntra och stimulera fysisk aktivitet hos barnen. Vi är ute minst en gång varje dag, med undantag för de kallaste dagarna. Varje höst anordnas Timmerjoggen, en ”tävling” där alla går eller springer en slinga i den närbelägna skogen. Självklart vinner alla! På våren åker vi Timmerloppet, då tar vi på oss skidorna och åker i skidspåret som vi har runt knuten.

Måltider
All mat tillagas på förskolan. Vi serverar frukost kl 7.30, lunch 11.00 och mellanmål 14.00. Till frukost får barnen välja från vår frukostbuffé som består av gröt, fil, mjölk, smörgås och pålägg. Lunchen följer skolans matsedel, med några undantag. Vi har alltid flera sallader som barnen kan välja mellan och huvrudrätten består av husmanskost. Vi äter också frukt vid lämpligt tillfälle 1-2 gånger per dag. När det gäller barn med matallergier vill vi ha en nära och öppen kontakt med föräldrarna så att barnet får den kost som det mår bra av.

Lika behandlingsplan
Läs om hur vi arbetar för att förebygga kränkande behandling i vår "Lika behandlingsplan".

Tillbaka till ingångssidan


Sidan uppdaterad .
Sök på Älvsbyns kommun

 

Evenemangsguide

Evenemang/Tipsa oss

Älvsbyn regionalt centrum 200 år