HR-avdelningen

Välkommen till HR-avdelningens sida!

HR-avdelningen består av två enheter, HR-avdelningen och Bemanningsenheten, som arbetar med personal- och bemanningsfrågor på operativt och strategisk nivå.

HR-avdelningens uppdrag
HR-avdelningen är kommunens spetskompetens inom arbetsgivarområdet med uppgiften att på strategisk och konsultativ nivå, stödja kommunens chefer och politiska ledning inom arbetsgivarområdet i arbetsrätt/tolkning av lagar och avtal, förhandlingar, lönebildning, löneöversyn, kompetensförsörjning samt systematiskt arbetsmiljöarbete/rehabilitering.

Bemanningsenhetens uppdrag
Bemanningsenheten är en central funktion för planering och rekrytering av vikarier  när vikariebehov uppstår i Älvsbyns kommuns verksamheter; skola, fritidshem, förskola, kostenheten, enheten för ensamkommande barn, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade och hälso- och sjukvårdsenheten. Bemanningsenhetens uppgift är att samordna och effektivisera vikarieplaneringen och så långt det är möjligt säkerställa kompetens och kontinuitet vid frånvaro i verksamheterna.

Alla ovanstående verksamheter inom bemanningsområdet ska hanteras centralt.

Bemanningsenheten använder i sin planering tre grupper av vikarier

* En pool med tillsvidareanställd personal
Deltidsanställd personal som vill arbeta extra
Timavlönade vikarier

Är du intresserad av att vikariera inom någon av våra verksamheter?
Du är välkommen att anmäla ditt intresse att arbeta som vikarie hos oss på Bemanningsenheten. Du gör din ansökan under fliken ”Lediga jobb” och trycker på länken ”Timvikariat vid behov inom Älvsbyns kommuns verksamheter” för att komma till ansökan. Vi går sedan igenom alla ansökningar då vikariebehov uppstår och försöker att matcha vikarier mot verksamheterna utifrån erfarenhet, utbildning och så vidare.

Bemanningsenheten använder ett bokningsprogram som heter Time Care Pool. Där kan vikarier gå in och uppdatera sin tillgänglighet för att arbeta. Tillgängligheten matchas sedan mot de behov som finns ute i verksamheterna. Bokning sker via SMS. Vid eventuell nyanställning behöver vi få ett utdrag ur belastningsregistret uppvisat, det går att beställa via Polisens hemsida här. Kuvertet lämnas in oöppnat till oss. Inom vissa verksamheter behöver vi få in ytterligare handlingar, som exempelvis Tystnadsplikt och Lex Sarah vilket vi hjälper till med om det blir aktuellt. Inom vissa verksamheter förekommer även medicinhantering och då krävs det att vikarien skaffar en läkemedels/insulindelegering. Information om hur detta går till finns här under ”Sjuksköterskor”. Detta genomförs först när vikarien blivit kontaktad och är aktuell för jobb.

Kontakta Bemanningsenheten för mer information, ring via växeln på tfn 0929-170 00

Kontakta oss

HR-chef: Anna-Karin Andersson tfn 0929-171 18
HR-specialist: Minna Öqvist tfn 0929- 171 20 (föräldraledig)
HR-specialist: Jennie Grahn tfn 0929-172 42

Bemanningssamordnare: Rebecca Norén tfn 0929-171 69
Bemanningsadministratör: vik Mikael Lindblad tfn 0929-171 54

Faxnr är 0929-174 47

E-post bemanningsenheten@alvsbyn.se

Bemanningsenhetens öppettider: Vardagar kl 06:30-15:30

Telefontider till vikariebokningen: Vardagar kl. 06.30-11.30 på tfn 0929-171 54

Övrig tid kontaktar ni oss via e-post

Var finns vi?

Vi som arbetar på HR-avdelningen finns i Kommunhuset plan 2.

 

Senast uppdaterad 2020-09-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.