Kost- och lokalvårdsenheten

Välkommen till Kost- och lokalvårdsenhetens interna sida!

Här hittar du som medarbetare aktuell information och kontaktuppgifter mm.

Kostverksamheten i Älvsbyns kommun blev en egen enhet 2006. Alla skol- och förskolekök ingår liksom Fluxenköket som är kommunens tillagningskök för bland annat äldreomsorg och särskilt boende. Köken är 13 till antalet och 6 av dem är tillagningskök. För närvarande arbetar 39 personer inom köken.

From 2017-01-01 ingår även kommunens lokalvård och enheten har därför bytt namn till Kost- och lokalvårdsenheten.
16 personer arbetar med lokalvård och Annika Edin är anställd som lokalvårdsansvarig.

Kontaktuppgifter/personal

Fluxenköket 170 38, 170 39 (Kerstin, Ulrika, Jonas, Natallia, Lena, Helena, Roger, Susanna, Cornelia, Malisa)
Älvåkraköket 171 60 (Mikael, Mattias, Bittan, Marita, Anna-Lena, Zara, Annika)
Vidsels skolkök 175 53 (Catarina, Mona)
Timmersvansens förskolekök 170 27 (Laila, Birgitta, Yvonne, Marie)
Åsens förskolekök 171 44 (Hjördis, Sofie)
Västermalms förskolekök 171 73 (Gunilla, Anki)
Parkskolans kök 172 60 (Rita, Barbro, Bittan, Jeanette)
Knut Lundmarkskolans kök 174 20 (Annki, Marlene, Jeanette)
Pärlans förskolekök 070-508 08 33 (Ulla)
Vidsels förskolekök 175 61 (Kicki)
Vistträsk skol- och förskolekök 175 42 (Maria)
Korsträsk skolkök 175 04
Korsträsk förskolekök 175 01

Lokalvård

Linda Berg, Anette Lindström, Viktoria Björk, Wanjai Bualong, Tina Pettersson, Malika Khudaykulova, Johanna Lindström, Jenny Lundkvist, Monika Winberg, Helena Lundgren, Agneta Ellingsson, Britt-Marie Karlsson, Inga-Britt Isaksson, Charlotte Ståhl och Britt-Marie Holmström, Marina Lundberg vikarie.
Lokalvårdsansvarig Annika Edin 0929-170 40.

Kostchef Åsa Skogqvist 070-567 08 22
Skicka gärna e-post med synpunkter och frågor till asa.skogqvist@alvsbyn.se

Här hittar du vår kostpolicy

Kostpolicy (-14)

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.