Patientsäkerhetsberättelse

Varje år måste alla vårdgivare lämna in en patientsäkerhetsberättelse. Idén är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. Den beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Den inne-
håller en beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

Kommunstyrelsens arbete- och omsorgsutskott beslutade vid sammanträde den 27 april 2016 att godkänna den av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Annika Nilsson, upprättade patientsäkerhetsberättelse för 2015.

Länk
Patientsäkerhetsberättelse 2015

Senast uppdaterad 2016-05-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.