Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) syftar till att göra hälso- och sjukvården säkrare. I PSL står det att vårdgivaren har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som är systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska varje år, den 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Där ska det framgå hur patientsäkerheten har utövats under föregående kalenderår, vilka åtgärder som genomförts för att öka säkerheten och vilka resultat som har uppnåtts samt vilka Utvecklingsområden som identifierats.

Älvsbyns kommun har hälso- och sjukvårdsansvar individer som bor i särskilt boende och boende för individer med funktionsvariationer samt individer i ordinärt boende där behov av hemsjukvård har utretts.

Älvsbyns kommun har som mål att bedriva hög patientsäkerhet där individen kan känna sig trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och att vårdpersonalen arbetar för att minska vårdskador och tillbud.

Patientsäkerhet i hälso- och sjukvården är prioriterat område och innebär att all legitimerad personal involveras i patientsäkerhetsarbetet.

Kommunstyrelsens arbete- och omsorgsutskott beslutade vid sammanträde godkänna den av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Annika Nilsson, upprättade patientsäkerhetsberättelsen.

Länk

Patientsäkehetsberättelse 2019

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.