Vårdrelaterade infektioner

Rutiner för registrering av vårdrelaterade infektioner.

Bakgrund
Vårdrelaterade infektioner är infektioner som drabbar patienter i samband med undersökningar, behandlingar inom hälso- och sjukvården och tandvården. Infektionerna medför lidande för de drabbade och ökade kostnader för vården. Att förebygga dem är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet i all hälso- och sjukvård. För att kunna bedriva sådant kvalitets- och patientsäkerhets-
arbete är det nödvändigt att föra statistik över antalet vårdrelaterade infektioner.

Rapportering är ett stöd för vårdgivare och verksamhetsansvariga. Den kan också användas som underlag i den medicinska tillsynen. För att möjliggöra detta så ska varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska månadsvis fylla i bifogade blankett och skicka in den till MAS som ansvarar för att göra en sammanställning.

Blankett
Vårdrelaterade infektioner

 

Länk till

Basal hygienriktlinje

http://www.socialstyrelsen.se/vardhygien/basalahygienrutiner

Egenkontroll hygienrond
Egenkontroll hygien – Boenden
Egenkontroll hygien – Eget boende

Information
God hygienisk standard
Handledning hygien
Hygienrutiner

Senast uppdaterad 2017-09-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.