Hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunen skall enligt 18 § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform som avses i 20 § andra stycket och sådan bostad som avses i 2 § tredje stycket Socialtjänstlagen 1989:620.

Kommunen ska även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade i samband med sådan hälso- och sjukvård som omfattas av kommunens vårdansvar.

I kommunernas hälso- och sjukvård, enligt 18 § HSL, ingår inte sådan vård som meddelas av läkare. Enligt 24 § HSL ska det finnas en sjuksköterska med visst angivet medicinskt ansvar (MAS) inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer.

Kommunen ska, enligt 18 § HSL, erbjuda god hälso- och sjukvård. Ansvaret avser hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer för service och omvårdnad av äldre.

Ansvaret omfattar också hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service för funktionshindrade. Kommunen ska liksom andra vårdgivare bedriva hälso- och sjukvården så att den uppfyller de krav på god vård som anges i 2a § HSL. I de boendeformer och enheter där kommunen bedriver hälso- och sjukvård ska det, enligt 2d § HSL, finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

Lagstöd
Hälso- och sjukvårdslagen

Länk
Ledningssystem för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården
Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Rutiner för kartläggning av arbetsmiljörisker i samband med personförflyttningar

Senast uppdaterad 2016-09-07 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.