Farligt avfall

Hantering av smittförande avfall

Regionen erbjuder kommuner att köpa transportgodkända behållare via deras materialenhet Länsservice. I priset för behållarna ingår transport av det farliga avfallet från sjukhusens lastbryggor till destruktion.

Kommunen svarar själva för transport till sjukhusens lastbryggor samt att behållarna med avfallet packas, försluts och märks på korrekt sätt innan transport till sjukhuset.

För att få transportera farligt avfall ska transportören genomfört en ADR 1:3-utbildning.

Länkarna är hämtade från www.nll.se. Där finns mer att läsa.

Hantering av farligt avfall

Kom ihåg

  • Rätt behållare
  • Rätt etikett
  • Rätt godsdeklaration

Burkar och behållare beställs från Länsservice. Etiketter för märkning beställs via miljösamordnaren på Landstinget eller från vaktmästeriet på sjukhusen.

Arbetsgång

Information finns i länken nedan.

Lägg avfallet i rätt behållare, var noga med att läsa instruktionen som finns under länken Lathund. Behållarna fylls enligt anvisning.

Påbörjad behållare förvaras i desinfektionsrum/motsvarande.

Märk behållaren med rätt etiketten. Namn på enhet, datum och signatur på den som stänger locket (etiketten beställs från miljösamordnaren på landstinget eller vaktmästeriet på Sunderby sjukhus).

Märk behållaren med aktuell etikett. Märk inte locket utan på sidan av behållaren, klistra över eventuell befintlig etikett, det får bara finnas en etikett.

Fyll i godsdeklarationen, se länk nedan.

Kopiera godsdeklarationen och förvara den i en pärm. Kommunen är skyldig att ha en förteckning över hur mycket farligt avfall som skickas från enheten.

Om detta följs så kan vi skicka behållarna med bussgods.

Länkar till Regionens riktlinjer för hantering av farligt avfall

Farligt avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall och kemikalier

A-Ö om vårdens farliga avfall

Beställningsnummer i beställningsportalen för hantering av farligt avfall

Senaste version av SOSFS 2005:26 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Godsdeklaration UN2811

Godsdeklaration UN3291

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.