Farligt avfall

Hantering av smittförande avfall.

Länkarna är hämtade från www.nll.se. Där finns mer att läsa.

Hantering av farligt avfall
Kom ihåg
•Rätt behållare
•Rätt etikett
•Rätt godsdeklaration

Burkar och behållare beställs från Länsservice. Etiketter för märkning beställs via miljösamordnaren på Landstinget eller från vaktmästeriet på sjukhusen.

Arbetsgång
Information finns i länken nedan.

Lägg avfallet i rätt behållare, var noga med att läsa instruktionen som finns under länken Lathund. Behållarna fylls enligt anvisning.

Påbörjad behållare förvaras i desinfektionsrum/motsvarande.

Märk behållaren med rätt etiketten. Namn på enhet, datum och signatur på den som stänger locket (etiketten beställs från miljösamordnaren på landstinget eller vaktmästeriet på Sunderby sjukhus)

Märk behållaren med aktuell etikett. Märk inte locket utan på sidan av behållaren, klistra över eventuell befintlig etikett, det får bara finnas en etikett.

Fyll i godsdeklarationen, se länk nedan.

Kopiera godsdeklarationen och förvara den i en pärm. Kommunen är skyldig att ha en förteckning över hur mycket farligt avfall som skickas från enheten.

Om detta följs så kan vi skicka behållarna med bussgods.

Länk
Beställningsnummer i MACK för hantering av farligt avfall
Godsdeklaration UN2811
Godsdeklaration UN3291
Rutin för vårdens farliga avfall
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:26

Senast uppdaterad 2014-06-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.