Säkerhet datajournal

Här pågår en uppdatering av information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagstöd
Arkivlagen (SFS 1990:782)
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
Handbok med stöd för HSLF-FS 2016:40
Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret (SOSFS 2008:26)
Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientdataförordningen (SFS 2008:360)

Länk
Handbok i strukturerad journalgranskning

Senast uppdaterad 2017-09-18 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.