Väntat dödsfall

Vid terminalvård i hemmet och väntat dödsfall

Vid terminalvård i hemmet och väntat dödsfall ska i förväg vara klargjort och dokumenterat vilket förfaringssättet ska vara då döden inträffar.

Efter bedömning av patientansvarig läkare får sjuksköterska med behövlig utbildning för detta, konstatera dödsfall på patienter som bor inom kommunens äldreomsorg/eget boende och där dödsfall är väntat. Patienten skall nyligen vara undersökt av läkare, annars måste yttre besiktning göras. Det är viktigt att bedömningen finns dokumenterad i patientens journal.

Vårdpersonal bör i förväg vara informerad om hur man ska förfara när ett väntat dödsfall inträffar. Överenskommelse att sjuksköterska får konstatera dödsfall bör träffas för varje enskild patient i förväg och om inte detta är gjort kontaktas läkare på jourcentralen i Piteå för överenskommelse om detta.

Sjuksköterskan undersöker den döde och fastställer att patienten är död. Därefter kontaktas patientansvarig läkare som kan fastställa att döden inträtt utan att själv se den döde. Läkaren ansvarar för att dödsbevis och intyg om dödsorsak utfärdas. Om oklarhet finns i samband med dödsfallet ska jourhavande läkare kontaktas (HSLF-FS 2015:15).

Första vardagen efter dödsfallet kontaktas läkare för utfärdande av dödsbevis och i förekommande fall borttagande av pacemaker.

Det är tjänstgörande sjuksköterska som ansvarar för att anhöriga informeras om dödsfallet.

Senast uppdaterad 2018-03-08

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.