Palliativ omvårdnad

WHOs definition av palliativ vård är ”En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för behandlingen inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och dennes närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den skall också kunna ge anhöriga stöd i sorgearbetet.”

Förebygga smärta, fysisk, psykisk, social och existentiell
Det är viktigt att den som ligger i livets slutskede inte har ont. Smärtlindrande läkemedel ges för att smärtan ska förebyggas och det betyder att läkemedlet ska ges innan smärtan blir för stor. Rädslan för svår smärta kan därigenom minskas och läkemedel kan då ges i mindre doser.

Andra sätt att hålla en person smärtfri är att använda massage. Personen kan smörjas in med någon mjukgörande salva vid bäddning och vändning. Det finns olika hjälpmedel, som exempelvis decubitusmadrass eller olika slags skinn som kan användas för avlastning. Var observant vid bäddning och kontrollera att det inte uppstår rodnader, blåsor och annat.

Personlig hygien
Sjuka människor har ett särskilt behov av god munvård. Vissa läkemedel, feber, munandning och minskad vätsketillförsel, innebär en ökad risk för uttorkning av slemhinnorna. Det i sin tur kan ge beläggningar, sår och infektioner i munnen. Därför är det viktigt att flera gånger per dygn rengöra munnen. Läpparna smörjs med cerat eller vaselin. Saliversättningsmedel kan användas, exempel lemonsticks och saliversättningsmedel i sprayform eller vanlig matolja. Sängkläderna ska vara släta och rena och bytas ut ofta. Inkontinenshjälpmedel ska också bytas ofta.

Miljön
Om det är möjligt bör personen få ligga i enskilt rum, så att han/hon och närstående får möjlighet till lugn och ro, samt möjlighet att få vara ostörda. Rummet bör vara vädrat och städat.

Närstående
För att känna trygghet bör den sjuke bör ha någon närstående eller någon personal hos sig. Det kan också bli aktuellt att ordna extra personal åt vårdtagaren, så att denne inte behöver vara ensam och orolig.

Bland det sista som lämnar en människa är hörsel, därför ska alla vara medvetna om att personen hör det som sägs i rummet. Detta ska de närstående bli informerade om. De kan då prata så att den sjuke vet att de finns där.

Det är viktigt att ta reda på om vårdtagaren eller dennes närstående har några speciella önskemål eller om de har någon annan religion. Omsorgspersonalen får inte glömma bort att även ta hand om de närstående. De behöver information om den sjukes situation och de kan behöva sätta sig ner och prata. Erbjud alltid att sitta hos den sjuke en stund, så att närstående får gå ifrån om de vill, men även stanna hos de anhöriga som ett stöd.

Handlingsprogram
Vård vid livets slut – Palliativ vård

Senast uppdaterad 2014-06-16 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.