Delegering

Många uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården kräver enligt lagar och författningar formell kompetens som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vissa uppgifter kan om det är förenligt med säkerheten för patienten delegeras till annan personal med reell kompetens.

Delegering av medicinska insatser kräver ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att alla medarbetare i socialtjänsten i Älvsbyns kommun har en delegering där detta krävs. För att säkerställa god kvalité och patientsäkerhet.

Inför din anställning i socialtjänsten i Älvsbyns kommun 

  1. För att arbeta i socialtjänsten bör du ha delegering för läkemedel och till viss del annan hälso- och sjukvårdsinsats
  2. Enhetschef/Samordnare bokar en tid med sjuksköterska
  3. Du genomför ett kunskapstest via webb kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin
  4. Du träffar en sjuksköterska för att genomgå ett skriftligt test samt genomgång
  5. Sjuksköterskan bedömer sedan om du har tillräckliga kunskaper för att sköta olika medicinska insatser och vilka du därefter får utföra. Sjuksköterska lägger upp dina delegerade behörigheter i kommunens digitala lösning för delegerade insatser
  6. Du får sedan möjlighet att kvittera din delegering (godkänna att du åtar dig dessa uppgifter). Till en början får du delegering för att lämna ut läkemedel från dosett, Dosdispenserade läkemedel och vid behovs läkemedel och ögondroppar
  7. Är något fel eller oklart så måste du prata med sjuksköterskan
  8. Lägg också märke till hur länge din delegation räcker. Du kommer inte att kunna signera insatser utan en aktuell delegering och Du måste själv be om förlängning om du fortfarande arbetar då den går ut

OBS! Sommarutbildning 2020 sker i Nybergas samlingssal.

Länkar

Bilaga 1 Handlingsplan delegering sommaren 2020

Bilaga 3 Sommarutbildning och delegering av medicinska insatser 2020

Bilaga 5 utbildning delegerade uppdrag och Delegering 2020

Länk till lokal rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun

Delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun 2020-2021

Länk till kunskapstest medicindelegering

Kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin

Lagstöd

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.