Delegering

Många uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården kräver enligt lagar och författningar formell kompetens som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vissa uppgifter kan om det är förenligt med säkerheten för patienten delegeras till annan personal med reell kompetens.

Delegering av medicinska insatser kräver ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att alla medarbetare i socialtjänsten i Älvsbyns kommun har en delegering där detta krävs. För att säkerställa god kvalité och patientsäkerhet.

 

Inför din anställning i socialtjänsten i Älvsbyns kommun 

För att få behörighet att arbeta måste du ha medicindelegation.

Du gör ett kunskapstest (se länk 1 nedan) och bokar tid med sjuksköterskan (se länk 2 nedan) för att följa upp ditt kunskapstest.

Sjuksköterskan bedömer sedan om du har tillräckliga kunskaper för att sköta olika medicinska insatser och vilka du därefter får utföra. Hon lägger upp dina delegerade behörigheter i Viva under delegeringar.

I Viva ska du sedan gå in på och kvittera din delegering (godkänna att du åtar dig dessa uppgifter). Det är då viktigt att du läser igenom vad/vilka insatser du fått behörighet att utföra och först därefter kvitterar delegationen.

Är något fel eller oklart så måste du fråga sjuksköterskan.

Lägg också märke till hur länge din delegation räcker. Du måste själv be om förlängning om du fortfarande arbetar då den går ut.

 

Information Sommarutbildning 2017

 

Länk till kunskapstest medicindelegering

1. Kunskapstest för delegering av läkemedel/insulin

 

Länk till tidsbokning delegering

2. https://www.timecenter.com/alvsbyndelegering

 

Länk till lokal rutin för delegering av medicinska insatser i Älvsbyns kommun

Riktlinje för delegering av medicinska insatser I Älvsbyns kommun 2017 2018

 

Lagstöd
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård skall följas vid all delegering (SOSFS 1997:14)

Senast uppdaterad 2017-12-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.