Blanketter/information ekonomiavdelningen

På denna sida hittar du blanketter för kommunens personal. Exempelvis angående friskvård, kundfakturor och privata utlägg.

 Tidplan aug 2018 kommunen

Bokslut
Anslagsöverf investeringsprojekt
Driftprojekt
Slutredov. investeringsprojekt
Årsöverföring Periodisering

Tidplan för debiteringsunderlag
Tidplan för fakturaunderlag, fakturering, påminnelser, inkasso och stängning av månad.
Tidplan debitering mm 2018

Investeringsäskanden
Blankett investeringar 2019 till 2021
Blankett investeringar 2018 till 2020

I samband med upprättandet av kommunens bokslut för 2016 uppmärksammades att gällande redovisningsprinciper för investeringar och förbrukningsinventarier inte följs. I bifogat material finns beskrivet vilka regler som gäller för investeringar samt förbrukningsinventarier. Du hittar även reglerna på vår personalsida under ekonomi.

Investeringar 2017-03-02
Förbrukningsinventarier 2017-03-02

 

Friskvård
Utbetalningar av friskvårdsbidrag går via Lönecenter

Leverantörsbetalning
Blankett underlag utbetalning utan leverantörsfaktura

Blankett begäran om hantering av manuell leverantörsfaktura

Kundfakturor och krav
Blankett kreditering av kundfakturor
Blankett begäran om anstånd
Blankett makulering av kundfakturor

Privata utlägg

Inom kommunens olika verksamheter sker privata utlägg av olika slag. För riktlinjer och blanketter se i nedanstående anvisningar och blanketter.

Tillämpningsanvisningar för privata utlägg 2015-03-17
Blankett övriga privata utlägg
Blankett utlägg tjänsteresa
Blankett utlägg representation
Blankett bidrag till privatperson
Blankett rekvisition arbetsglasögon

Blanketter för ekonomisystemet
Blankett beslutsattestant
Blankett referensnummer
Behörighet till Ekonomisystem

 

Senast uppdaterad 2018-10-31

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.