Blanketter/information ekonomiavdelningen

På denna sida hittar du blanketter för kommunens personal. Exempelvis angående kundfakturor och privata utlägg.

Bokslut
Anslagsöverf investeringsprojekt

Driftprojekt

Slutredov. investeringsprojekt

Årsöverföring Periodisering

Tidplan för debiteringsunderlag
Tidplan för fakturaunderlag, fakturering, påminnelser, inkasso och stängning av månad.

 

I bifogat material finns beskrivet vilka regler som gäller för investeringar samt förbrukningsinventarier. Du hittar även reglerna på vår personalsida under ekonomi.

Investeringar 2017-03-02
Förbrukningsinventarier 2017-03-02


Leverantörsbetalning

Blankett underlag utbetalning utan leverantörsfaktura

Blankett Manuell hantering av leverantörsfaktura

Faktureringsuppgifter visitkort

Massutbetalning
Blankett för attest av Massutbetalning

Kundfakturor och krav
Blankett kreditering av kundfakturor
Blankett begäran om anstånd
Blankett makulering av kundfakturor

Privata utlägg

Inom kommunens olika verksamheter sker privata utlägg av olika slag. För riktlinjer och blanketter se i nedanstående anvisningar och blanketter.

Tillämpningsanvisningar för privata utlägg 2015-03-17
Blankett övriga privata utlägg
Blankett utlägg tjänsteresa
Blankett utlägg representation
Blankett bidrag till privatperson
Blankett rekvisition arbetsglasögon

Blanketter för ekonomisystemet
Blankett beslutsattestant
Blankett referensnummer
Behörighet till Ekonomisystem

 

Senast uppdaterad 2019-11-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.