Blanketter/information ekonomiavdelningen

Instruktion för vidarebefordra fakturor i IOF vid frånvaro
Egen Ersättare IOF

På denna sida hittar du blanketter för kommunens personal. Exempelvis angående bokslut, kundfakturor och privata utlägg.

Bokslut
Bokslutsanvisningar 2020

Blankett investeringar 2021 plan 2022 och 2023

Anslagsöverf investeringsprojekt (Denna blankett används endast vid årsbokslut)
Slutredovisning investeringsprojekt (Denna blankett används vid delårs- och årsbokslut)
Driftprojekt
Årsöverföring Periodisering

Tidplan för debiteringsunderlag
Tidplan för fakturaunderlag, fakturering, påminnelser, inkasso och stängning av månad.

Tidplan 2020

I bifogat material finns beskrivet vilka regler som gäller för investeringar samt förbrukningsinventarier. Du hittar även reglerna på vår personalsida under ekonomi.

Investeringar
Förbrukningsinventarier 

Leverantörsbetalning

Blankett underlag utbetalning utan leverantörsfaktura
Blankett Manuell hantering av leverantörsfaktura
Faktureringsuppgifter visitkort

Massutbetalning
Blankett för attest av Massutbetalning

Kundfakturor och krav
Blankett kreditering av kundfakturor
Blankett begäran om anstånd
Blankett makulering av kundfakturor

Privata utlägg

Inom kommunens olika verksamheter sker privata utlägg av olika slag. För riktlinjer och blanketter se i nedanstående anvisningar och blanketter.

Tillämpningsanvisningar för privata utlägg 2015-03-17
Blankett övriga privata utlägg
Blankett utlägg tjänsteresa
Blankett utlägg representation
Blankett bidrag till privatperson
Blankett rekvisition arbetsglasögon

Blanketter för ekonomisystemet
Blankett beslutsattestant
Blankett referensnummer
Behörighet till Ekonomisystem

 

Senast uppdaterad 2021-01-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.