Bemanningsenheten

Bemanningsenheten är en central funktion för planering och rekrytering av vikarier  när vikariebehov uppstår i Älvsbyns kommuns verksamheter; skola, fritidshem, förskola, kostenheten, enheten för ensamkommande barn, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade och hälso- och sjukvårdsenheten.

Bemanningsenhetens uppgift är att samordna och effektivisera vikarieplaneringen och så långt det är möjligt säkerställa kompetens och kontinuitet vid frånvaro i verksamheterna.

Alla ovanstående verksamheter ska hanteras centralt.

Bemanningsenheten använder i sin planering tre grupper av vikarier

* En pool med tillsvidareanställd personal
* Deltidsanställd personal som vill arbeta extra
* Timavlönade vikarier

Var finns vi?

Vi som arbetar på Bemanningsenheten finns i Kommunhuset plan 2.

Kontakta oss:

Bemanningsadministratör: vik Mikael Lindblad tfn 171 54

Personaladministratör: Hampus Fors tfn 171 80

Enhetschef: Vik Rebecca Larsson tfn 171 69

Faxnr är 174 47

E-post bemanningsenheten@alvsbyn.se

 

Öppettider: Vardagar kl 06:30-16:00

Telefontider till vikariebokningen: Vardagar kl. 06.30-11.30 på tfn 171 54

Övrig tid kontaktar ni oss via e-post

 

Är du intresserad av att vikariera inom någon av våra verksamheter?

Kontakta Hampus Fors för mer information på tfn 171 80

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-02-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.