Pension

Den totala pensionen består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är den del som arbetsgivaren står för och som pensionshandläggarna på Lönecenter ger information om.

 

Allmän pension

Den allmänna pensionen kommer från staten. I allmän pension ingår inkomstpension och premiepension. För den som har låg pension finns även en garantipension.

Den allmänna pensionen ansöker du hos Pensionsmyndigheten

 

Tjänstepension

Du som är anställd inom kommunsektorn omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL för dig som är född 1986 eller senare. 

Den kollektivavtalade pensionen för medarbetare inom kommun och landsting består bland annat av följande förmåner:

  • Avgiftsbestämd ålderspension
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Intjänad pensionsrätt

 

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år från det du fyller 21 år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din pensionsgrundande lön till din avgiftsbestämda ålderspension. Du kan välja att placera din avgiftsbestämda ålderspension i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Gör du inget aktivt val förvaltar KPA Pension pengarna. Dina pensionspengar placeras då i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

 

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Har du en lön högre än inkomstbasbeloppet för året (beloppet bestäms för varje år) kan du ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Pensionens storlek beror bland annat på vilken pensionsgrundande lön du har haft under en sjuårsperiod i anslutning till pensioneringen och den tid du har arbetat.

 

Intjänad pensionsrätt (IPR)

Om du varit anställd i kommun eller landsting före 1998 och hade fyllt 28 år, kan du ha tjänat in pension enligt äldre pensionsavtal.
Den intjänade pensionsrätten räknas in i din totala pension och baseras på ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1997 och den tid du arbetat fram till 1998.
Pensionen betalas ut livsvarigt, tidigast från 61 år. Intjänad pensionsrätt kan också tas ut temporärt före 65 år.

 

Särskild avtalspension (SAP)

Du som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten kan få särskild avtalspension från 58 år.

 

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren, hos KPA, angående tjänstepensionen, klicka här.

Privat pension

Ett privat pensionssparande är helt frivilligt och något som du själv beslutar om och tecknar avtal för.

 

Att tänka på – vid uttag av dina olika pensionsdelar

  • Avgiftsbestämd ålderspension ansöker du om hos det försäkringsbolag du själv valt.
  • Intjänad pensionsrätt (IPR) anställd före 1998 ansöker du hos kommunens pensionshandläggare på Lönecenter.
  • Allmän pension ansöker du hos Pensionsmyndigheten

Kom ihåg att de olika pensionsdelarna inte behöver tas ut vid samma tidpunkt.

 

Har du frågor, välkommen att kontakta någon av oss pensionshandläggare;
- Birgitta Östlund, 0929-170 08
- Maria Larsson, 0929-170 05
eller skicka e-post till pension@alvsbyn.se

 

Här hittar du mer information

pm-logo

 

171218 KPA

 

Pensionsvalet-Logotyp

Senast uppdaterad 2018-08-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.