Pension

Den totala pensionen består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är den del som arbetsgivaren står för och som pensionshandläggarna på Lönecenter ger information om.

Allmän pension

Den allmänna pensionen kommer från staten och består av inkomstpension och premiepension. För den som har låg pension finns även en garantipension.

Den allmänna pensionen ansöker du hos Pensionsmyndigheten.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är ett komplement till din allmänna pension och en viktig del av din ekonomiska trygghet i framtiden. Du som är anställd inom kommun omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL för dig som är född 1986 eller senare.

Den kollektivavtalade pensionen för medarbetare inom kommun och landsting består bland annat av följande förmåner:

  • Avgiftsbestämd ålderspension (KAP-KL och AKAP-KL)
  • Förmånsbestämd ålderspension (KAP-KL)
  • Intjänad pensionsrätt (KAP-KL)

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år från det du fyllt 21 år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din pensionsgrundande lön till din avgiftsbestämda ålderspension. Är du född 1986 eller senare gäller pensionsavtal AKAP-KL som innebär intjänande från det att du börjar arbeta samt att på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp betalas 30 % in till din pension. Du har möjlighet att själv bestämma hur dina pengarna ska förvaltas. Gör du inget val placeras pengarna i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension.

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Du som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 år. Pensionens storlek baseras på din pensionsgrundande lön och den tid du har arbetat.

Intjänad pensionsrätt (IPR)

Om du var anställd i kommun eller landsting före 1998 och hade fyllt 28 år, har du tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser.
Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och baseras på ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1997 och den tid du arbetat fram till 1997-12-31.
Pensionen betalas ut livsvarigt, tidigast från 61 år. Intjänad pensionsrätt kan också tas ut temporärt före 65 år.

Särskild avtalspension (SAP)

Du som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten kan få särskild avtalspension från 58 år.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren, hos KPA, angående tjänstepensionen, klicka här.

Privat pension

Ett privat pensionssparande är helt frivilligt och något som du själv beslutar om och tecknar avtal för.

Att tänka på – vid uttag av dina olika pensionsdelar

  • Avgiftsbestämd ålderspension ansöker du om hos det försäkringsbolag du själv valt.
  • Intjänad pensionsrätt (IPR) anställd före 1998 ansöker du hos kommunens pensionshandläggare på Lönecenter.
  • Allmän pension ansöker du hos Pensionsmyndigheten

Kom ihåg att de olika pensionsdelarna inte behöver tas ut vid samma tidpunkt.

Har du frågor, välkommen att kontakta någon av oss pensionshandläggare;

Telefontid måndag 08.00-12.00, onsdag 13.00-16.00 samt torsdag 08.00-12.00

– Gun-Mari Grankvist, 0929-170 08
– Maria Larsson, 0929-170 05
eller skicka e-post till pension@alvsbyn.se

Här hittar du mer information

Pensionsmyndigheten logotyp

 

KPA Pension logotyp

 

Pensionsvalet logotyp

Senast uppdaterad 2022-11-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.