Ensamkommande flyktingbarn (EKB)

Älvsbyns Kommun har i dagsläget ingen HVB-verksamhet.

UTSLUSS (18+ verksamheten och Stödboende)

Denna verksamhet baseras på frivillighet och är ett erbjudande som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn som tidigare bott på våra HVB-hem. De ungdomar som tackar ja och väljer att bo kvar i kommunen erbjuds fortsatt strukturerat stöd och handledning efter HVB-hems placering.

UTSLUSS-verksamheten arbetar med ungdomarnas hela livssituation. Centrala delar är boende, skolgång, ekonomi, det svenska språket och kulturen. Men även hälsa, meningsfulla aktiviteter och ett utökat kontaktnät är viktiga inslag. Insatserna är behovs- och individanpassade och förekommer utifrån detta både enskilt och i grupp.

Det praktiska stödet kan bestå av hjälp med läxläsning, ansökan om studiestöd, kontakt med myndigheter mm. En gemensam lokal finns där ungdomarna kan få denna hjälp, men de kan även komma till lokalen för samvaro eller att prata med handledarna om annat som de behöver vuxenstöd med. Vi samarbetar även med externa aktörer såsom företag, föreningar och organisationer. Verksamheten är delaktig i olika integrationsprojekt.

Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna till ett självständigt liv. I handledarens uppgifter ingår att verka för ungdomarnas integration i samhället, stimulera till personlig utveckling, ökat självförtroende och att hjälpa dem att planera sin framtid. En av UTSLUSS-verksamhetens mål är att hjälpa dem att förverkliga sina målsättningar i form av fortsatta studier, arbete eller egenföretagande.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.