Familjeteamet

Vi ingår i barn- och familjeenheten och vänder oss till barnfamiljer som av olika anledningar behöver förändra sin livssituation.

En förutsättning för vårt arbete är att hela familjen är delaktig och själva önskar en förändring. Med hjälp av familjeteamet kan familjer finna nya rutiner och strategier för att på ett bättre sätt klara vardagen. Det kan till exempel handla om gränssättning, regler och rutiner, praktisk handledning, gå på möten mm. Vi jobbar med de styrkor som finns i familjen det vill säga att vi lyfter fram det som fungerar. Arbetet är cope-inspirerat och bygger på relationer, uppmuntran och beröm.

Vi vet att ni som föräldrar är de viktigaste personerna i barnets liv. Vi tar därför inte av er ansvaret och inte heller skyldigheterna och ni är delaktiga och medvetna om allt som sker runt er familjesituation. Träffarna kan ske både i hemmet och på Barn- och familjeenheten. Insatsen kan fås under en begränsad tid (fem gånger). Insatsen är frivillig och avgiftsfri. Efter fem träffar kan du göra en ansökan om fortsatt kontakt med familjeteamet och då görs en utredning av ditt behov. Detta sker genom samtal mellan en socialsekreterare och dig. Uppföljningssamtal hålls sedan kontinuerligt under den tid som familjeteamet finns hos dig eller i din familj. Familjeteamet har tystnadsplikt och allt du säger till familjeteamet skyddas av sekretesslagen. Däremot har vi anmälningsplikt om vi befarar att någon far illa.

Familjeteamet
Marina Johansson 072-748 48 51
Marlene Stoltz 070-270 02 43
Åsa Bagger-Hallsten 070-228 44 76

Kontakta oss gärna!

Senast uppdaterad 2020-11-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.