Kurator

kurator
Vi heter Maria Tjärnberg och Anki Erixon, vi arbetar som kuratorer på elevhälsan i Älvsbyns kommun. Det betyder att vi jobbar med alla elever som går i skolan.

Vad gör vi som kuratorer?

Eleverna kan vända sig till oss då de behöver en utomstående vuxen att prata med. Det kan handla om problem i hemmet, i skolan, med kamrater, pojk- eller flickvänner, syskon, föräldrar, lärare m.fl.

Eleverna kan även använda oss som ”bollplank” när de står inför något nytt och behöver prata med någon utomstående. Inga funderingar eller problem är för små eller för stora.

Lärarna kan vända sig till oss om de är oroliga för någon elev och behöver råd. Vi deltar även vid elevvårdskonferenser.

Föräldrar kan ringa oss om de är oroliga för sitt barn och behöver någon att prata med om detta.

Tillsammans med övrig personal på skolan vill vi bidra till att alla elever känner sig trygga i skolan och att de får det stöd och den uppmuntran de behöver.

Vi har Tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte får prata med någon (varken föräldrar, socialtjänst eller personal på skolan) om något som sagts i vårt samtal, så länge som Du som elev inte vill eller godkänner att vi tar kontakt med någon annan.

Vi har däremot Anmälningsplikt. Det innebär att vi har en skyldighet att prata med Socialtjänsten om vi har misstankar om att de kanske måste vidtas åtgärder till en underårigs skydd. Vi gör dock inte något i smyg, utan berättar allt för den elev vi är orolig för.

Så här når du oss
Ring eller smsa för rådfrågning eller tidsbokning.

Med vänliga hälsningar

Maria Tjärnberg
070 – 571 72 57

Anki Erixon
070-672 67 56

Senast uppdaterad 2019-04-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.