Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Alla invånare i Älvsbyns kommun har rätt till ekonomisk grundtrygghet.

Om du inte på egen hand har möjlighet att klara försörjningen, har du rätt att söka ekonomiskt bistånd (s.k. försörjningsstöd/socialbidrag) för att uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Det ska, tillsammans med dina andra inkomster, täcka kostnaderna för livsuppehället och andra utgifter som finns i ett hushåll. Den som beviljas ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningar som erbjuds dig.

Hos socialsekreteraren/ekonomihandläggaren går ni igenom ekonomin och planerar för lösningar som kan hjälpa dig och/eller familjen. En ansökan om ekonomiskt bistånd utmynnar alltid i ett beslut som man har rätt att ta del av.

Hur mycket den ekonomiska hjälpen, från socialtjänsten, uppgår till beror på familjens storlek och hemmavarande barn. Här i Älvsbyns kommun tillämpas riksnormen vid uträkningen.

Överklagan
Man kan överklaga ett beslut som man är missnöjd med. Om kommunstyrelsen inte ändrar sitt beslut helt i enlighet med din önskan, skickar kommunstyrelsen ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Luleå för prövning.

Hur söker man?
Tid bokas via socialsekreterare.
Telefontider varje vardag mellan kl. 08.00-09.00.
– 0929-173 86
E-post: ekonomisktbistand@alvsbyn.se
Denna e-post läses varje dag kl. 13.00 eventuella nytillkomna ärenden hanteras efter behov.
I övrigt hänvisas till telefontid efterföljande dag.

Du kan även skicka in en skriftlig ansökan, se länken nedan.

Länk
Ansökningsblankett – Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Information Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Blankett Redovisning av sökta arbeten

Information ekonomiskt bistånd Älvsbyns kommun

Vill du veta mer?
Riktlinjer ekonomiskt bistånd
Besök gärna Socialstyrelsen hemsida och läs mer om
”Vanliga frågor och svar om ekonomiskt bidrag”

Provberäkning
Här kan du enkelt själv göra en preliminär beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in. Beräkningen är mycket förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för om du kan beviljas ekonomiskt bistånd. Kommunens beslut påverkas även av annat än ekonomiska faktorer.
Här kan du göra en provberäkning

Övrigt

Ekonomiskt bistånd – Begravningskostnader

Besöksadress
Enheten Stöd till individ och familj
Storgatan 27
(Samma hus som Arbetsförmedlingen)

Postadress:
Älvsbyns kommun
Enheten Stöd till individ och familj
942 85 Älvsbyn
Telefon: 0929-170 00 vxl
Fax: 0929-174 01

Senast uppdaterad 2019-08-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.