Arbete och integration

Enheten för Arbete och integration består av flera olika verksamhetsområden. Läs mer via länkarna nedan:

» Integration

» Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

» Arbetsmarknadsenheten

» Skadligt bruk och beroende

» Socialpsykiatri

» Alkoholtillstånd

  Lagstiftning Förutsättningarna för enheten Arbete och Integration och myndighetsutövningen regleras av en mängd lagar, bland andra – Socialtjänstlagen (SOL) – Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) – Föräldrabalken (FB) – Brottsbalken (BrB) Tystnadsplikt Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. Tystnadsplikten gäller också mellan myndigheter.

__________________________________________________________

Kontakt Enhetschef, Arbete och Integration Nataliya Nilsson Tfn 0929 – 172 12 E-post: Nataliya Nilsson Besöksadress Storgatan 27 Postadress: Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyn Telefon: 0929-170 00 vxl Fax: 0929-174 01, Arbete och Integration

Senast uppdaterad 2017-10-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.