Förebyggande hembesök

Ring Kommunens växel för mer information 0929-17000.

 

Älvsbyns kommun utför sedan år 2010 uppsökande verksamhet i form av förebyggande hembesök. Syftet är att skapa förutsättningar för en ökad trygghet, möjlighet till ett fortsatt självständigt och gott liv i det egna hemmet.

Förebyggande hembesök vänder sig till dig som fyller 75, 80, 85 eller 90 år under innevarande år och som i dagsläget inte har regelbundet stöd av hemtjänst.

Hur går det till?

Vid hembesöket samtalar vi om vad som påverkar hälsan, säkerhet, boende och andra frågor som du vill ta upp.

Samtalen bygger på hälsans fyra hörnpelare – fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.

Du får informationsmaterial och vägledning så att du vet vem du ska kontakta om du behöver hjälp, råd och stöd.

Besöket som tar ca 1-1.5 timmar kostar ingenting och du bestämmer givetvis själv om du vill ta emot besök.

Ett brev skickas hem till dig med ett erbjudande om ett hembesök. Önskar du att en anhörig är med på hembesöket så går det bra. Jag som kommer på besök har tystnadsplikt.

Välkommen att kontakta anhörigkonsulenten, 070-889 85 02 om du har frågor kring detta.

Preventive Housecalls

Preventive housecalls is an outreach programme in Älvsbyns municipality since year 2010. The aim is to build necessary conditions for security and possibilities to live an independent and a good life.

Preventive housecalls is for you who is or are going to be 75,  80, 85 or 90 years old during the ongoing year and who do not regularly has help from home carers.

You’ll receive a letter with an offer of a preventive house call and it’s possible for you to have a relative by your side, if you wish. I, who will visit you are bound by professional secrecy.

During the visit we will be talking about what factors that have an impact on your health, your safety, and we will talk about your living environment and of course other issues you want to talk about. Important to talk about is the four cornerstones of health – physical activities, proper eating habits, social fellowship and activities that are meaningful to you.

You’ll get brochures with information and guidance so you know who to take contact with when you need help, advice or support. The visit will take about 1 - 1,5 hours. It’s free of charge and you decide if you want us to visit you.

You are welcome to call me if you have questions about preventive housecalls.

Cellphone; 070-889 85 02

Senast uppdaterad 2017-11-13 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.