Vardagsstöd

En hjälp till ett bättre vardagsliv

Vardagsstöd är till för dig som har svårt att hantera vardagslivet på grund av en psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Stödet anpassas efter just dina behov så att du ska få redskap till ett bättre liv. Du kommer att få hjälp av särskilda vardagsstödjare. De finns i din närhet för att stötta dig både hemma och ute i samhället på olika sätt. Vardagsstödet kostar dig ingenting.

Ansökan om vardagsstöd

Du ansöker skriftligt eller muntligt hos biståndshandläggare telefon 0929-170 47.
När du har lämnat in din ansökan om vardagsstöd blir du kontaktad av en biståndshandläggare inom fem arbetsdagar. Ni träffas och du får berätta hur du har det. Det är du som är experten i ditt eget liv och vet hur det är och hur du vill ha det. Du vet säkert vad du vill ändra på och vilka mål du vill uppnå. Vardagsstödjaren kan hjälpa dig på din väg mot målet genom träning.

Samtalet med biståndshandläggaren är till för att klargöra om du är berättigad till vardagsstöd och vilket stöd som är bäst för dig. Så förbered dig inför mötet. Under mötet kommer olika livsområden att tas upp såsom: relationer till andra personer, boende och hemsituation, utbildning och arbete, ekonomi och hälsa med mera. Samtalet handlar om att lyssna in och sammanfatta en helhetsbild av din livssituation.

Utifrån din ansökan, och vad som kommit fram i samtal och kartläggning, beslutar biståndshandläggaren om eventuellt vardagsstöd. Du får ett skriftligt/muntligt beslut inom två veckor efter att alla uppgifter är inlämnade.

Om du får avslag på din ansökan, eller delar av ansökan, kan du överklaga beslutet. I beslutet som skickas till dig finns även en beskrivning för hur det går till att överklaga. Det är förstås helt frivilligt att ansöka om vardagsstöd.

När du har beviljats vardagsstöd

När du har blivit beviljat vardagsstöd kommer någon av vardagsstödjarna att kontakta dig för ett första möte inom tre arbetsdagar där ni planerar för hur ni ska arbeta tillsammans. Ni gör tillsammans en så kallad genomförandeplan.

Genomförandeplanen är din egen skriftliga handling och bygger på de mål som du och biståndshandläggaren gemensamt kommit fram till. Genomförandeplanen innehåller svaren på frågorna när, var och hur ditt stöd praktiskt ska utföras för att du ska nå dina mål.

Vardagsstödjarens uppgift är att pedagogiskt stödja dig genom samtal och praktisk övning för att lösa hur du kan hantera det praktiska i vardagslivet på egen hand.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i vardagsstödet har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att vi inte får tala med andra om sådant du har berättat eller annat som vi fått reda på i kontakten med dig. Om det du berättar är viktiga uppgifter för utförandet av vardagsstödet behöver alla som arbetar hos dig ha samma information. Vardagsstödjarnas arbete styrs av biståndsbeslutet och relevant information lämnas till biståndshandläggaren.

Säg vad du tycker

Dina synpunkter är värdefulla. De hjälper oss att utveckla vardagsstödet ytterligare och vi tar tacksamt emot både beröm och klagomål. Du kan nå oss med synpunkter och frågor per telefon 0929-17047, per post eller via hemsidan. Hjälp oss att hålla hög kvalitet i vardagsstödet.

Senast uppdaterad 2019-04-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.