Källbacken

Älvsbyns korttidsenhet Källbacken. Här ska äldre kommuninvånare få individuell hjälp att träna upp sin förmåga att klara vardagens olika bestyr så att de kan känna sig tryggare då de återgår till eget boende.

Källbacken är en korttidsenhet för bedömnings- och träningsgäster. Målgruppen är personer som bor i eget boende och är i behov av utredning, behovsbedömning eller träning för att kunna få hjälp vid rätt tidpunkt.

 Målsättningen är

  • att bibehålla och förbättra gästernas förmåga att klara sin dagliga livsföring med tyngdpunkt på vardagsrehabilitering.
  • att stödja gästen till att använda sina egna resurser och att själv göra det man klarar av.
  • att stödja gästerna och deras anhöriga/närstående till kvarboende i det egna hemmet.
  • att ge biståndsbedömarna kompletterande underlag för ställningstagande om bistånd och insatsplanering.
  • att gästerna och anhöriga/närstående ska trivas och känna sig trygga.
  • att gäster och anhöriga/närstående ska bli bemötta med respekt.
  • att ge en god och säker hälso- och sjukvård under vistelsen.

Personal finns tillgänglig dygnet runt. Här finns undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och sjuksköterska.

En vistelse hos oss beviljas av biståndshandläggare. Kommer Du hemifrån till oss, vi gör ett hembesök före.
Om hembesök av någon anledning inte har kunnat genomföras innan ankomst t ex pga. lasarettvistelse gör vi ett tillsammans med Dig så snart vi kan. Detta gör vi för att kunna anpassa våra insatser så bra som möjligt utifrån dina förutsättningar.
Vi arbetar utifrån ett vardagsrehabiliterande synsätt.

Alla som vistas hos oss får en kontaktperson som man kan vända sig till om man har frågor eller särskilda behov och önskemål.

Vi har stängt var tredje helg.

Kontakt

Gästtelefonen                                     17099

Personal                                             17095

Enhetschef, Gun-Britt Texwall            17291

Arbetsterapeut, Sara Eliasson            17095

Sjuksköterska, Kristina Östman          17080    vard.08.00-08.45

Sjukgymnast, Cecilia Eriksson             17087     vard.08.00-08.45

Källbacken ligger på bottenvåningen i samma hus som äldreboendet Ugglan och Vårdcentralen.

Titta på verksamheten om Källbacken: Välkomen till Källbacken

Läs mer

Utvärdering källbacken

 

Senast uppdaterad 2019-04-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.