Viktig information gällande bidrag för arbetsresor med buss eller tåg

Från och med 2017-01-01 kommer bidrag till dig som arbetspendlar att upphöra. Enligt beslut i kommunfullmäktige, 2016-10-17, §77 Dnr 0312/16 - 041. Subventionering för studiependling är oförändrad.

Senast uppdaterad 2016-11-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.