Problem med råttor i Älvsbyns tätort

Under mellandagarna har medborgare ringt in till Miljö- och byggkontoret och berättat att de har sett spår av råttor i bostadsområdet Nya Altuna. Med anledning av detta informerar Miljö- och byggkontoret om hur man kan undvika att få in råttor i bostadsområden.

  • Håll rent kring sopkärl. Se till att sopkärl och kompost är väl tillslutna med lock så att inte gnagare kan komma åt innehållet.
  • Förvara inte sopkärl eller kompost nära husfasaden utan ställ dem långt ifrån huset.
  • Undvik att ha mat för husdjur utomhus.
  • Undvik fågelmatning i trädgården. Om du ändå vill mata fåglar, ta upp spillet under fågelbordet.
  • Skär ner buskar och växtlighet som är nära fasaden.
  • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat som kan erbjuda skydd för gnagare. Håll rent under altaner.
  • Stapla inte ved eller trädgårdsmöbler mot fasaden.
  • Sätt metallnät i håligheter i grunden och ventiler för att undvika att råttor tar sig in i huset.

Råttor trivs i fuktiga miljöer så som källare och avlopp. De lever gärna i och omkring platser där det finns avfall. En råtta kan ta sig genom ett 20 mm litet hål och hoppa en meter utan ansats. En råtta kan bli 3 år gammal och 25 cm lång, svansen oräknad. Råttan är ett skadedjur och bör bekämpas.

Om du har råttor i eller omkring ditt hus ska du ta hjälp av ditt försäkringsbolag och anlita en skadedjurssanerare.

Senast uppdaterad 2019-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.