Peter Carnello och Helena Öhlund. Foto: Sterling NilssonPeter Carnello och Helena Öhlund. Foto: Sterling Nilsson

Ny filminspelning till Älvsbyn

Älvsbyn hamnar åter i fokus när ännu ett filmprojekt förläggs i kommunen. – Ambitionen är att göra en Tv-serie som slår internationellt, avslöjade Peter Carnello, grundare av kommunikations- och konceptbyrån Inbetween Entertainment Stockholm-Oslo, under den senaste Företagarfrukosten på Polar Hotel.

Detaljerna kring filminspelningen är inte offentliga än, men företagarna på frukosten fick en hel del förhandsinformation. Mer information om inspelningen kommer att presenteras de kommande månaderna. Anna Björk är linjeproducent för filminspelningen och den som svarar för den lokala och regionala förankringen mot produktionsledningen.
– Av alla kommuner jag arbetat i är Älvsbyn min absoluta favorit, sade hon.

Inspelningarna börjar till hösten med premiär drygt ett år senare. En inspelning av denna typ genererar också pengar lokalt.
– Min erfarenhet är att det leder till goda affärer för näringslivet på orten, säger Anna Björk.

Produktionsteamet söker också lokala och regionala sponsorer och ortsbor som kan tänka sig hjälpa till på ett eller annat sätt.

****************************************************

Mia Grenemark Köhler. Foto: Sterling Nilsson

Mia Grenemark Köhler. Foto: Sterling Nilsson

Öl gjort på världens bästa vatten

Med världens bästa vatten från Älvsby Källa satsar Nyckelbryggerier vidare.
– Vi har en hel del nya produkter på gång som bygger på lokala råvaror. Allt vi gör utgår från Norrbotten och norrbottniska råvaror. Vi kommer också att lyfta fram Älvsby Källa i hela vårt sortiment, berättade Mia Grenemark Köhler, VD.
Tv-kändisen Steffo Törnquist är numera delägare i Nyckelbryggerier. Hans inträde i bolaget har bland annat lett till start av ölproduktion.
– Tanken är att göra en Älvsbyn Pale Ale med lokala smaker. En provserie kommer snart att tillverkas, avslöjade Mia som också berättade hur liten andel av alla läckerheter i naturen som tas till vara.
– Bara fem procent av alla bär plockas.

****************************************************

Gabriella Olofsson. Foto: Sterling Nilsson

Gabriella Olofsson. Foto: Sterling Nilsson

Rekrytering som smäller högt

Gabriella Olofsson, med rötter från Granträsk men numera boende i Boden, tipsade om Military Work, en rekryteringsfirma med försvarsmakten som bas.
– När soldater anställs skriver de ofta kontrakt på åtta år. När den perioden är över vill många karriärväxla. Det är personer med en gedigen utbildning och erfarenhet av ledarskap. Dessutom består försvarsmakten av människor med vitt skilda kompetenser, förklarade Gabriella och uppmanade företagarna i Älvsbyn att ta kontakt med Military Work vid nyrekryteringar.
– Försvarsmakten lockar ju folk från hela landet och dem vill vi gärna behålla i Norrbotten.

***************************************************

Matilda Wiklund. Foto: Sterling Nilsson

Matilda Wiklund. Foto: Sterling Nilsson

Lyckat integrationsprojekt

40 nysvenskar och svenskar har matchats ihop i det Integrationsprojekt som letts av Matilda Wiklund på Älvsby Folkhögskola i samarbete med kommunen, församlingen, länsstyrelsen och Sparbanken Nord.
– Men nu är det slut med finansieringen från länsstyrelsen. Vår ambition är att hitta en annan finansiering för att fortsätta verksamheten som varit väldigt lyckad. Integration är en fråga som berör oss alla. Jag hoppas att vi kan fortsätta arbeta tillsammans, hälsade Matilda och bjöd in så väl det lokala näringslivet som privatpersoner till projektet.

****************************************************

Erika Groth. Foto: Sterling Nilsson

Erika Groth. Foto: Sterling Nilsson

Ny kemikalielagstiftning

Erika Groth, från miljökontoret, påminde om den nya kemikalielagstiftningen.
– Se över vad ni har. Alla felmärkta kemikalier måste bort eller märkas om, förklarade hon.
Kommunens miljöförvaltning kommer efter sommaren att göra stickprovskontroller. De som inte anpassat kemikalieinnehavet efter den nya lagstiftningen riskerar böter.

Förordningen EG 1272/2008 (CLP) ersätter tidigare EU-regler om klassificering, märkning och förpackning av ämnen & blandningar.
Alla kemikalieleverantörer måste:
• göra om klassificering av alla deras produkter (även de som inte var klassificerade som farlig innan)
• märka farliga produkter med nya etiketter, faropiktogrammen, faro-& skyddsangivelser
• ändra alla säkerhetsdatablad pga. REACH (med fokus nu på identifierad användning).

Erika Groth uppmanande också alla som går i byggtankar inför sommaren att snarast möjligt lämna in tillståndshandlingar till Miljö- och byggkontoret.
– Det är redan kö och belastningen stor.

Text: Tony Berglund

Senast uppdaterad 2017-05-04

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.