Älvsbybornas resvanor följs upp

På måndag den 24 april skickas en resvaneundersökning ut via mejl till olika arbetsplatser i kommunen.  Undersökningen fokuserar på arbetspendling och kommer att pågå under hela vecka 17. Det innebär att du ska fylla i en webbenkät samt en resedagbok för en dag.

Undersökningen genomförs tillsammans med Enkätfabriken och Koucky & partners som en del i projektet SARETS (samverkan regional trafikstrategi). Deltagare är Piteå, Boden, Kalix, Luleå och Älvsbyns kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten samt Regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Uppgifterna tar inte lång tid att fylla i men resultatet kommer att vara betydelsefullt för det fortsatta arbetet i SARETS projektet, det är därför viktigt att så många som möjligt som får mejlet deltar i undersökningen. Syftet är att kommunen ska kunna planera den fysiska miljön.

 

Senast uppdaterad 2017-04-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.