Näringslivsbloggen

Näringslivsbloggen är nedlagd. Fram till december 2016 skrev dåvarande näringslivschefen Pär Jonsson inlägg på Näringslivsbloggen.

Har du några frågor kring bloggen. Kontakta Peter Lundberg, informatör:
Telefon: 0929-172 45.
E-post: peter.lundberg@alvsbyn.se

Humlor kan flyga

Publicerad: 2016-10-07


  Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på enmansföretag så är det 75 procent av samtliga företag. Dessutom representerar företag med 0-9 anställda 96 procent av det svenska näringslivet. När jag träffar många av småföretagarna och lyssnar på deras affärsplaner och ekonomiska prognoser funderar jag ofta på...Läs mer ›

Luleåregionen rekryterar i Stockholm

Publicerad: 2016-09-30


Lördag den 24 september genomförde vi ett arrangemang i syfte att rekrytera personal till Luleåregionen. Cirka 30 företag och arbetsgivare intog Fotografisk museet i Stockholm. Målsättningen var att locka inflyttare och återvändare till Luleåregionen för att säkerställa vår kompetensförsörjning. Tillsammans med Boden, Kalix, Piteå, Luleå och Älvsbyns kommuner samarbetar vi under varumärket Luleåregionen. Vi är den...Läs mer ›

Näringslivsklimatet i Älvsbyn

Publicerad: 2016-09-23


Svenskt Näringslivs ranking av landets 290 kommuners företagsklimat finns nu fastställt. Resultatet baseras på de betyg som över 31 000 företagare från hela landet sätter på sin hemkommuns företagsklimat. Hur ser det ut i länet? I fjol klättrade 9 av 14 kommuner i rankingen, i år går det andra hållet, 9 av 14 kommuner backar....Läs mer ›

Näringslivsprogram och Carmen

Publicerad: 2016-09-16


Operan Carmen handlar om zigenarflickan Carmen som varken har något förflutet eller någon framtid. Hon lever bara i nuet. För henne är kärleken inget livsprojekt, det är bara en övergående nyck. För Carmen finns ingen förståelse för att välja, hon vill äga allt men inte bevara något, både inom män och ägodelar. Medan vi andra...Läs mer ›

Företagsbesök

Publicerad: 2016-09-09


Inom Älvsbyns kommuns näringslivskontor har vi ansvar för näringsliv, landsbygd, kommunikationer, Storforsens naturreservat, besöksnäringen samt information och marknadsföring. Vårt arbete styrs av kommunens vision, översiktsplan och strategiska plan. Inom näringslivskontoret bryter vi ner vårt uppdrag i ett näringslivsprogram. Vart annat år tar vi fram ett nytt näringslivsprogram tillsammans med företrädare för LRF, Köpmanna- och Företagar-föreningen...Läs mer ›

Luleåregionen rekryterar på Fotografiska museet i Stockholm

Publicerad: 2016-09-02


De kommande åren planeras investeringar på närmare 200 miljarder kr i Norrbotten, investeringar som skapar tillväxt och säkerställer intäkter till vård, skola och omsorg för våra medborgare. Tillväxten ställer krav på tillflöde av kompetens till regionen. De förutsättningarna har Luleåregionen tagit fasta på och anordnar träffar i Stockholm där företag och organisationer kan medverka för...Läs mer ›

Nomineringar till näringslivsgalan

Publicerad: 2016-08-26


I veckan har vi fastställt nomineringarna till årets näringslivsgala. Nomineringarna till priserna har processats fram i de olika organisationerna som arrangerar galan, Företagarna, Köpmannaföreningen, LRF samt Älvsbyns kommun via näringslivskontoret. Respektive organisation tar fram förslag till nomineringar för respektive pris. Därefter träffas vi i styrgruppen för att processa fram vilka tre som ska nomineras till respektive pris. Sedan...Läs mer ›

Vidsel Testrange

Publicerad: 2016-06-23


Norrbotten är en viktig del av Sveriges ekonomiska tillväxt med sina rikedomar inom råvaror. Länet har ett strategiskt läge vid Arktis mellan Norges oljetillgångar och Rysslands mineraltillgångar. Omvärldens intresse för regionen har ökat de senaste åren. Det handlar om tillgångar av olja och gas samt mineraler som har blivit åtkomliga i Arktis på grund av...Läs mer ›

Funderar på det där med strategi

Publicerad: 2016-06-17


Ordet strategi kommer från det antika ordet strategos som består av orden stratos som betyder armé och agein som betyder leda. Strategi är ursprungligen en militär term men i modern tid handlar det om att leda en organisation mot sina mål. Skillnaden mellan taktik och strategi? Taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är...Läs mer ›

Värdegrund

Publicerad: 2016-06-10


Värdegrund Det beskriver var vi står i vår grundläggande ideologi om vad som är rätt och fel. Ofta får vi det till oss via samtal vid middagsbordet som barn. Skolan tar också ett ansvar för att fostra våra barn, även om det är vi föräldrar som har det primära ansvaret, även juridiskt. På arbetsplatsen säger...Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.