Rekryteringar till Luleåregionen

De kommande åren planeras investeringar på närmare 200 miljarder kr i Norrbotten, investeringar som skapar tillväxt och säkerställer intäkter till vård, skola och omsorg för våra medborgare. Tillväxten ställer krav på tillflöde av kompetens till regionen. De förutsättningarna har Luleåregionen tagit fasta på och anordnar träffar i Stockholm där företag och organisationer kan medverka för att rekrytera ny kompetens.

Tillsammans med Boden, Kalix, Piteå, Luleå och Älvsbyns kommuner samarbetar vi under varumärket Luleåregionen. Vi är den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala. Tillsammans är vi 170 000 invånare där 14 000 personer pendlar till en annan kommun för jobb. Oavsett vilken kommun vi bor i så finns det goda möjligheter till en yrkeskarriär i den samlade regionen. I Älvsbyn har vi dessutom subventionerade bussresor till de som pendlar inom regionen.

Vi arrangerar två frukostar och två kvällsmingel varje år i Stockholm. Frukostarna har fokus på den ekonomiska tillväxten i regionen, målgruppen är opinionsbildare, främst beslutsfattare och media på riksnivå. Kvällsminglet har fokus på rekrytering, målgruppen är främst unga familjer, där vi visar på möjligheterna med att återvända till en region i tillväxt.

I veckan genomförde vi ett kvällsmingel med fokus på möjligheter till jobb, boende och livskvalité. Många företag som har behov av rekrytering fanns på plats, totalt 14 st. Deltagandet som helhet var bra, det fanns drygt 100 personer på plats, de flesta med kopplingar till regionen.

För Älvsbyns del planerar vi för en ökande befolkning, vi satsar på en ny hyresfastighet vid Lekentomten i centrala Älvsbyn, nytt bostadsområde mellan Bäckskolan och Korsträskbäcken samt ett nytt industriområde. Dessutom finns det befintliga tomter i byarna.

Tack för att ni tog er tid!


Pär Jonsson

Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-05-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.