Näringslivsprogram för år 2015-2017

I våras tog vi fram ett nytt näringslivsprogram för Älvsbyns kommun år 2015-2017. Tillsammans med förtroendevalda i Företagarna, Köpmanna, LRF, gymnasiets elevråd samt kommunstyrelsen arbetade vi fram ett näringslivsprogram.

Vid vår företagarfrukost den 29 augusti presenterade vi resultatet av vårt arbete.

I strategiarbetet har vi strävat efter en balans mellan hårda och mjuka frågor. Vi ser till att det kommer fram aktiviteter som både arbetar med omvärldens hot och möjligheter men även med våra egna styrkor och svagheter. Skulle vi bara jobba med våra egna styrkor och svagheter så skulle vi riskera vår egen utveckling, där ”sotdöden” väntar. Arbetar vi bara med omvärldens hot och möjligheter så riskerar vi dagens resultat, där negativt kassflöde skapar problem för vår välfärd. Med andra ord en avvägning mellan nutid och framtid.

Resultatet av vårt arbete visar på ett behov av mötesplatser. Där har vi påbörjat ett arbete med en ny översiktsplan för centrum som exempel.

En annan aktivitet är hur vi tar hand om människor. Vi startade i somras med en träff för nyinflyttade. Vad gäller nyfödda ser vi över möjligheterna att uppmärksamma det. Vi ser även på ett förslag att presentera nystartade företag vid vår företagarfrukost.

Laver ser vi som en möjlighet, vi säkerställer effekten av en gruva när det gäller personalförsörjning, bostäder och utbildning. Vår utredning om företagens personalförsörjning för år 2020 är klar och översynen av bostäder pågår i höst. En ny utbildning inom bygg och anläggning planeras hösten 2015 vid vår gymnasieskola.

Senast uppdaterad 2014-11-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.