Luleåregionen informerar om våra möjligheter

Luleåregionen rekryterar på Fotografiska museet i Stockholm

De kommande åren planeras investeringar på närmare 200 miljarder kr i Norrbotten, investeringar som skapar tillväxt och säkerställer intäkter till vård, skola och omsorg för våra medborgare. Tillväxten ställer krav på tillflöde av kompetens till regionen. De förutsättningarna har Luleåregionen tagit fasta på och anordnar träffar i Stockholm där företag och organisationer kan medverka för att rekrytera ny kompetens.

Tillsammans med Boden, Kalix, Piteå, Luleå och Älvsbyns kommuner samarbetar vi under varumärket Luleåregionen. Vi är den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala. Tillsammans är vi 170 000 invånare där 14 000 personer pendlar till en annan kommun för jobb. Oavsett vilken kommun vi bor i så finns det goda möjligheter till en yrkeskarriär i den samlade regionen. I Älvsbyn har vi dessutom subventionerade bussresor till de som pendlar inom regionen.

Vi arrangerar två frukostar och två kvällsmingel varje år i Stockholm. Frukostarna har fokus på den ekonomiska tillväxten i regionen, målgruppen är opinionsbildare, främst beslutsfattare och media på riksnivå. Kvällsminglet har fokus på rekrytering, målgruppen är främst unga familjer, där vi visar på möjligheterna med att återvända till en region i tillväxt.

I höst kommer vi att genomföra ett lite större arrangemang i stället för de två planerade mindre arrangemangen. Lördag den 24 september intar Luleåregionen Fotografisk museet i Stockholm. Cirka 40 företag och arbetsgivare kommer att locka inflyttare och återvändare till Luleåregionen för att klara vår kompetensförsörjning.

Från Älvsbyn deltar Älvsbyhus, Polarbröd samt Älvsbyns kommun. För Älvsbyns kommuns del planerar vi för en ökande befolkning, vi satsar på en ny hyresfastighet vid Lekentomten i centrala Älvsbyn, nytt bostadsområde mellan Bäckskolan och Korsträskbäcken samt ett nytt industriområde. Dessutom finns det befintliga tomter i byarna.

Tillväxten är inte ett mål i sig, det är bara ett verktyg för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för vår välfärd.

Tack för att ni tog er tid!


Pär Jonsson

Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-08-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.