Uppstart av ledarutvecklingsprogram i Älvsbyn

Ledarutvecklingsprogram i Älvsbyn

Utveckling av sysselsättning och företagande i en kommun syftar till att säkerställa skatteintäkter till samhällsservice som ex. äldreomsorg och skola. När vi ser på tillväxt inom näringslivet finns det i huvudsak tre verktyg. Det första är att ragga etableringar. Där arbetar vi främst med gruvan i Laver och datacenter.

Det andra verktyget är att stötta de ny företag som startas upp. Där har vi en rådgivande funktion inom vårt företagcentra. Många av de 50-60 nya företag som startar upp varje år stöttar vi med vår konsult Owe Johansson.

Det tredje verktyget är att hjälpa de företag som vill växa. Där har vi två viktiga parametrar. Det ena är att skapa ett gott näringslivsklimat, säkerställa att det finns yttre förutsättningar för att växa. Den andra parametern handlar om företagaren själv, främst ledarskapet som ska hantera frågor om marknad, affärsutveckling och budget.

Fyra av fem nya jobb som skapas i Sverige skapas av små företag. Vi vet även av erfarenhet att cirka åtta av tio enmansföretag nöjer sig med att vara ensam, vilket vi ska respektera. Vid tillväxt fokuserar vi på de cirka 20 % av småföretagen som vill växa och anställa.

I våras genomförde, Sofia Sund från näringslivskontoret tillsammans med vår konsult inom företagsrådgivning Owe Johansson, intervjuer med cirka trettio företag. Intervjuerna utmynnade i ett ledarutvecklingsprogram som startade upp den 21 oktober och kommer att bedrivas i fem steg för att avslutas i januari.

Från kommunen kan vi inte skapa tillväxt, vi kan bra stötta de företag som vill växa.

 

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

 

Senast uppdaterad 2015-10-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.