Sydafrika, vägen från Kapstaden till Godahoppsudden.

Ledarskap i ett historiskt perspektiv

Historiskt har kyrkan bildat modell för styrning av den offentliga sektorn och militären har bildat modell för styrning av företag.

Den offentliga sektorn har en samhällsuppgift med huvudmannastyrning. Där är verksamheten målet och ekonomin metoden. Historiskt hade styrningen fokus på ideologier, främst värdegrund för vårt uppträdande.

Företag har en affärsuppgift med marknadsstyrning. Där är ekonomin målet och verksamheten metoden. Historiskt hade styrningen fokus på mätbara resultat främst inom ekonomiska termer.

Det senaste 20 åren har vi sett en korsbefruktning, där offentlig sektor allt mer styr efter balanserade styrkort och företag blir allt mer värdestyrda.

Fyra generationer industriledare
Historiskt har ledarskapet förändrats under de senaste seklen. När industrisamhället slog igenom i Europa på 1800-talet hade den första generations industriledare ofta militär bakgrund. När industrin byggdes upp var ledarskapets fokus främst fördelning av ansvar.

När industrin rationaliserades kom den andra generationens industriledare som allt mer domineras av ingenjörer. Spinning Jenny och dess ingenjörskonst var en ledande modell för industriutveckling. Ledarskapets framfångskoncept fanns främst inom teknikutveckling.

Många industrikoncerner nådde en mognadsfas under 60- och 70-talet och med dess behov av förvaltning och konsolidering kom den tredje generationens industriledare. Behovet av ledarens kompetens fanns främst inom ekonomi och juridik. Teknikkunskap blir allt mer sekundärt och det hanteras av specialister samtidigt som marknadsföring får allt större utrymme.

Digitaliseringen med dess transparens och kopiering tillsammans med fastighetskraschen hösten 2008 förändrar förutsättningarna. Den ständiga tillgången på information till ingen eller nästan ingen kostnad ställer nya krav på den fjärde generationen industriledare. Det handlar om att kommunicera det unika till marknaden samt att kommunicera till omvärlden vad vi står för, även inom hållbarhet och samhällsnytta. Det räcker inte längre med att tillfredsställa ägarperspektivet.

Kompetensen inom teknik, ekonomi, juridik och marknadsföring är grundläggande hygienfaktorer. Att leda handlar allt mer om att kommunicera, där företagskulturen blir en viktig del av varumärket, det handlar om motivationsfaktorer.

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-11-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.