Prognos koppar

Laver och andra gruvprojekt

Vi har genomfört ett möte med företrädare för Boliden om Laverprojektet. Samma kväll hade jag förmånen att lyssna på LKAB:s vd Lars-Erik Aaro som gav sin syn på framtiden för järnmalmsgruvorna.

Gruvverksamheter ligger långt tillbaka i förädlingskedjan och deras marknad svänger kraftigt i konjunkturcykler. När vi läser om gruvor och deras prognoser så är det viktigt att skilja på vad de producerar. LKAB och även Northland har det tufft när järnmalmspriserna viker samtidigt som Boliden med sin zink och koppar har en annan utveckling.

Det senaste året har priset på järnmalm halverats. Marknadspriset har minskat från 140 dollar per ton hösten 2013 till dagens pris på 70 dollar per ton.

Priset på koppar ligger stabilt det senaste året. Marknadspriset låg hösten 2013 på 6700 dollar per ton till dagens nivå på 6700 dollar per ton.

Zink har stigit från med 16 % det senaste året. Marknadspriset har stigit från 1900 dollar per ton hösten 2013 till dagens nivå på 2200 dollar per ton.

Det är även olika handel för de olika råvarorna. Järn handlas direkt från gruva till stålverk medan zink och koppar handlas från gruva till smältverk via en mellanhand, LME, London Metal Exchange, vilket ger en dämpning i amplituden för de senare vad gäller konjunktursvängningar.

Olika råvaror har olika drivkrafter, en del råvaror drivs av infrastuktur och andra råvaror drivs av konsumtion. En ökande del av konsumtion i Kinas BNP driver upp behovet av koppar.  Andra länder växer också inom konsumtion ex. Indien och delar av Afrika.

Prognosen för koppar ser bra ut. Det senaste seklet, från åren 1900 till år 2007 har väldens behov av koppar varit 608 miljoner ton. Prognosen för 25 år från år 2007 till år 2032 visar på ett behov av 680 miljoner ton.

Slutsats: när ni diskuterar gruvverksamheter, skilj på råvaran!

 

 

Senast uppdaterad 2014-12-17

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.