Laver, en gruvetablering närmar sig

De senaste åren har vi, Bill Nilsson och undertecknad, varit på många möten hos Boliden. Nu kommer dessa möten att intensifieras avsevärt när Laver-projektet går in i nästa fas. Projektet är onekligen högt prioriterat inom Boliden.

Efter en intensiv period av provborrning börjar Laver-projektet närma sig en fastställd mineralisering av koppar. En juridisk term för bevisföring av fyndigheten. Nu är vi på väg in i nästa fas, idéstudien, beslut om den fattas i mitten av oktober. Idéstudiens syfte är att ta fram förslag till olika tekniska lösningar för en eventuell gruvbrytning. Det är också ett underlag för en miljökonsekvensbeskrivning. Det är ett av tre steg innan beslut om investeringar kan tas av Bolidens styrelse. Blir den av så kommer det att bli en av Europas största koppargruvor, en investering på mer är 10 miljarder kr.

En viktig del av bedömningen är att följa marknadens utveckling för råvaror, ett beslutstöd för en styrelse i ett gruvföretag. I vår omvärldsbild ser vi ser en stark tillväxt för Indien de närmaste åren. Kina går tillväxtmässigt en annan väg. Det är till viss del en önskad utveckling. Kina balanserar om från ett stort fokus på investeringar och export till en ökning av den privata konsumtionen. Vilket till viss del förklarar stålets tillfälliga nedgången i pris och kopparens uppgång i pris. Andra incitament för prisbilden är olika metoder vid handel av stål och koppar. Så följ gärna prisbilden på koppar men blanda inte ihop den med stålet. Värdet på råvarorna skiljer också åt, 1 kg råstål värderas till 1 kr och 1 kg koppar värderas till ca. 50 kr. De senaste 10 åren har koppar tillsammans med bly den starkaste tillväxten av våra mineraler. Dessutom förväntas en årlig tillväxt på 2-3 %. Drivkraften är främst tillväxten i Asien inom den privata konsumtionen av mobiltelefoner, datorer, tv och liknande produkter som kräver koppar till sin elektronik.

Senast uppdaterad 2014-11-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.