Laver är av riksintresse

SGU, Sveriges geologiska undersökning, är en myndighet inom näringsdepartementet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. De har nu beslutat att Bolidens fyndighet i Laver är av riksintresse.

SGU:s formulering i sitt beslut, daterat den 18 december 2014;
”Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömer att Laver i Älvsbyns kommun, Norrbottens län, utgör ett sådant område som är riksintressant för mineralutvinning, enligt 3 kapitlet 7 paragrafen andra stycket i miljöbalken, då den väldokumenterade fyndigheten består av kopparmalm av sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt. Området ska därför skyddas från sådana verksamheter och åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen.”

Faktorer som SGU beaktar vid en bedömning av en aktuell fyndighet är bl.a. fyndighetens betydelse för landets försörjningsberedskap, hur väl dokumenterad fyndigheten är och dess speciella materialegenskaper. Avgränsningar görs utifrån ett långsiktigt perspektiv.

År 2013 stod Sverige för cirka 10 % av EU:s kopparproduktion. Om Laver tas i drift skulle Sveriges kopparproduktion fördubblas, skriver SGU.

Under 3 år har SGU fastställt 4 mineralfyndigheter av riksintresse. Under år 2012 fastställdes en fyndighet , under 2013 fastställdes 2 fyndigheter och under 2014 har SGU fasställt 1 fyndighet av riksintresse, nämligen Laver.

SGU noterar även att Älvsbyns kommuns översiktsplan från år 2011 har särskilt angett att Laverområdet bör få exploateras för gruvverksamhet.

 

Senast uppdaterad 2015-01-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.