Konsumtion av råvaran koppar

Länsstyrelsen i Norrbotten är positiv till nya gruvor

Den 2 juli 2015 offentliggjorde länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med länsstyrelsen i Västerbotten en ny mineralstrategi fram till år 2025. Länsstyrelsen är positiv till nya gruvetableringar i Norrbotten men betonar balansen mellan perspektiven; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Länsstyrelsen skriver ” en expanderande gruvnäring kan bidra till långsiktig och hållbar utveckling som grund för fortsatt välfärd”.

Världens ökande konsumtion av råvaror baseras på befolkningstillväxt och urbanisering. I nuläget är vi 7 miljarder invånare på jorden men enligt FN kommer vi att vara cirka 12 miljarder invånare år 2050. En annan orsak till den ökande konsumtionen är urbaniseringen med växande välfärd som sker i Kina, Indien och de södra delarna av Afrika. Orsaken till den ökade konsumtionen i västvärlden finns ex. i den växande andelen miljöbilar, el- och hybridbilar, som kräver betydligt mera koppar vid tillverkning.

I mineralstrategin tar Länsstyrelsen död på teorin om att återvinningen kommer att lösa världens behov av koppar. Länsstyrelsen skriver ” Världens konsumtion av koppar är drygt 20 miljoner ton per år. För 50 år sedan var världsproduktionen 4 miljoner ton. En stor del av det återvinns men även med en hundraprocentig återvinning skulle det ändå vara långt ifrån tillräckligt för att svara mot världens behov av idag. En malmbaserad metallproduktion kommer därför att vara nödvändigt under en lång tid framöver”.

Globalt finns det ett behov av malm från gruvor. Betraktar vi gruvor i ett miljöperspektiv finns det en miljöranking av länder. Inom ERRI:s miljöregleringsindex är Sverige rankad 2:a i världen efter Finland. Polen som är Europas största kopparproducent har plats 29, Sydafrika plats 32, Kina plats 44, Indien plats 55 och Ryssland plats 57. Om inte återvinningen räcker till, blir kärnfrågan; var det ska finnas gruvproduktion?

Europas självförsörjningsgrad av koppar är cirka 20 %. Därför är ett av de övergripande målen för EU att säkra tillgången av råvaror som koppar. Europeiska kommissionen vill att Europa ska vara världsledande inom områden prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och substituition fram till år 2020. Europa ska inte vara en kolonialmakt som hämtar råvaror från utvecklingsländer, vi ska ta ansvar för vår egen konsumtion.

När vi väger sociala, ekonomiska och hållbara perspektiv mot varandra i en gruvetablering är inte den viktigaste frågan hur Bergstaten beslutar om en Bearbetningskoncession eller Mark & Miljödomstolens beslut om en MKB, miljökonsekvensbeskrivning.

Den viktigaste frågan är vår demokrati, att besluten i en gruvetablering tas i rätt forum enligt demokratiska spelregler.    

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2015-07-31

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.