Interiör datacenter. Foto Mat Richardson

Lägesrapport datacenter

Vi lagrar allt mer data i datacenter eller molntjänster som vi även kallar det, därför ser vi en stor tillväxt inom datacenter. I världen förväntas det 750 nya datacenter de kommande åren, varav cirka 200 i Europa och 50 i Sverige.

I vår region finns det goda förutsättningarna för datacenter. Det finns försörjning av elkraft samt stabilt elnät, kallt klimat, politisk stabilitet och goda kommunikationer med omvärlden både inom IT och flyg. Dessutom har bolaget The Node Pole arbetat upp en marknadskanal med kunder över hela världen samt ett starkt varumärke.

The Node Pole startades upp år 2011 av Luleå, Boden och Piteå kommun. Från Älvsbyns kommun började vi vårt arbete med datacenter våren 2014 och vi gick med i The Node Pole hösten 2015.

Hitintills har nio datacenterhallar etablerats i Norrbotten. Luleå har två Facebook-hallar, Boden har fem etableringar, fyra inom KNC Miner samt Hydro 66 och Piteå har Fortlax. Även en forskningsanläggning vid Luleå tekniska universitet har koppling till The Node Poles verksamhet.

Det finns en annan stor vinnare av datacenteretableringar, nämligen kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå Kraft. Under sommaren och hösten 2016 har ett internt arbete genomförts i The Node Pole om ägarförhållanden och finansiering. Resultatet blev att Vattenfall och Skellefteå Kraft övertar ägandet i bolaget och satsar 50 miljoner kronor de kommande åren, det är betydligt mer än vad kommunerna haft möjlighet att satsa.

Mängden elektisk effekt till våra datacenter i världen motsvarar cirka 52 GW för år 2015. Skulle all datacenter vara ett land så motsvarar det världens 6:e största land. År 2020 beräknas effekten till våra datacenter öka till 140 GW.

Sverige som land har en tillgänglig produktion vid toppbelastning av max 40 GW, installerad effekt. Inom elproduktion har Sverige ett överskott på cirka 3,4 GW, vilket motsvarar cirka 50 stora datacenter.

De nya ägarna planerar att stärka organisationen och tror att de kommer att växa från dagens 3-4 anställda till 7-10 anställda på sikt. Bolaget kommer även att arbeta med ett annat marknadssegment, elintensiv industri utöver datacenter. Från Älvsbyns kommun ser vi positivt på de nya ägarnas kraftfulla satsning. Marknadsarbetet inom The Node Pole har också stärkts de senaste veckorna.

För kommunernas del, inkl. Älvsbyn, har höstens arbete främst varit inom finansiering och ägarförhållanden, på bekostnad av marknadsarbetet. När ägarförhållanden nu är klara ser vi en minskad direkt finansiering till bolaget samtidigt som kommunerna måste arbete mera aktivt på marknadssidan med sina siter.

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-11-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.