Koppargruva Aitik Gällivare

Lägesbild av koppar som råvara

Koppar är en råvara som har stigit i pris den senaste tiden, veckans prisnivå är den högsta sedan juli 2015. Cirka 70 % av behovet finns inom el och elektronik. En stark drivkraft är urbanisering och omställning till konsumtion i Asien, främst Kina och Indien samt delar av Afrika. Men den senaste tiden uppgång för koppar har andra orsaker. Det finns tre starka skäl till kopparprisets uppgång.

Lagförslag i Tyskland
Prisuppgången för koppar startade den 24 oktober, strax efter det tyska lagförslaget att förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar år 2030. Mycket tyder på att elbilen kommer att ersätta bensin och diesel-bilar. Tillverkningen av en vanlig personbil förbrukar cirka 20 kilo koppar, en elbil cirka 26 kilo koppar. Även inom tunga fordon utvecklas allt fler koncept med eldrift. Distribution av ström till alla fordon både lokalt och nationellt behöver byggas ut. Mycket tyder även på att fler länder, främst i Europa, kommer att förbjuda försäljning av fordon med fossila bränslen.

USA:s satsningar på infrastruktur
Kvällen före valet i USA informerade jag hustrun att Hillary Clinton skulle vinna, så blev det inte. Direkt efter valet fick priset på koppar en uppgång när Trump informerade om de planerade satsningarna på infrastruktur. Nu skulle det investeras med många miljarder dollar.

Ökad protektionism och flera handelstullar
I USA har Trump visat en ökad protektionism med handelstullar. Ett beslut som förvisso kan påverka världshandeln negativt men låt oss betrakta världshandeln i ett europeiskt perspektiv. Europa importerar 80 % av sitt behov av koppar samtidigt som Sverige importerar 90 % av sitt behov. Redan tidigare har EU fastställt att de ska öka sin självförsörjning av mineraler. Hur kommer framtida handelstullar att påverka länder i Europa?

Sammanfattningsvis så tror jag att det tyska lagförslaget kommer att bana väg för europeiska länder och får en betydelse för kopparpriset i LME, London Metal Exchange, som handlar med råvaror som koppar, zink och bly.

Vad gäller Trump så tror jag att ökad protektionism och handelstullar kommer att få större betydelse för Europa än investeringar i infrastruktur, i ett USA som samtidigt genomför skattesänkningar.

Tack för att ni tog er tid!

 

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

 

 

Senast uppdaterad 2016-11-15

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.