Fyrkanten som region

Fyrkanten som begrepp har under åren allt mer ersatts av Luleåregionen. Regionen är intressant därför att det är den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala med sina cirka 150 000 invånare, 170 000 om vi räknar in Kalix.

Vi ser en starkare arbetsmarknad när vi lanserar begreppet Luleåregionen. Med sitt universitet och sin starka tillväxt har Luleå tagit rollen som motor i fyrkanten. Grannkommunerna Piteå, Boden, Kalix och Älvsbyn ses allt mer som en del av regionen. Regionen ger Älvsbyn många fördelar, närheten till Luleå Airport är exempelvis viktig för våra filminspelningar.

Historiskt följde vi älvarna när vi skulle närvara i kyrkan. Den naturliga kommunikationen var via älvsdalarna, många gånger per båt. Vid kyrkan etablerades en handelsstation och befolkningen stannade ofta några dagar i sina kyrkstugor.

Med bilismens framsteg och nya handelscentrum har vi förändrat våra kommunikationer. Idag har vi en ökande kontakt med Luleå både som nöjesstad, handelsstad och som arbetsplats. Luleåregionen ska inte blandas ihop med Luleå kommun, det är skilda varumärken. Vi andra kommuner har också egna varumärken som vi vårdar omsorgsfullt.

I ett cykellopp har vi stjärnan med ledartröjan och sedan vi har hjälpryttarna. De har ett ömsesidigt beroendeförhållande och förstår de sina roller kan laget gå långt. Luleå har idag ledartröjan men de är beroende av sina grannkommuner när det gäller nöjen, sysselsättning och handel.

Så länge Luleå förstår och tar ansvar för sin ledartröja så fortsätter vår region att utvecklas i positiv riktning.
Tillsammans är vi ett starkt lag!

Senast uppdaterad 2014-11-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.