Vägval, vilken riktning ska vi välja?

Funderar på det där med strategi

Ordet strategi kommer från det antika ordet strategos som består av orden stratos som betyder armé och agein som betyder leda. Strategi är ursprungligen en militär term men i modern tid handlar det om att leda en organisation mot sina mål.

Skillnaden mellan taktik och strategi? Taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig. Vilket innebär att vi som ledare lägger vår energi på att vinna de stora frågorna och accepterar ibland att släppa mindre frågor.

När vi ska skapa en strategi börjar vi med att identifiera omvärldens hot och möjligheter, sedan granskar vi våra egna styrkor och svagheter. Nästa steg är att identifiera valmöjligheter. Det svåra i arbetet är att vara tydlig med vad vi väljer bort. Ett exempel är om vi som privatpersoner väljer att träna och åka vasaloppet samtidigt som vi är aktiva företagare med familj, då måste vi även redovisa vad vi väljer bort och inte kommer att satsa tid på.

Det finns många skolor inom strategi. Den amerikanska modellen bygger på att utveckla egna styrkor. Den europeiska modellen bygger mera på att eliminera egna svagheter. Det handlar om olika kulturer för utveckling och risk.

Inom den 2000 år gamla kinesiska filosofin bygger strategi på att använda de egna resurserna sparsamt medan västerländsk filosofi ser användningen av resurser som nödvändig och effektiv. Det innebär att ledare som arbetar med kinesisk filosofi fokuserar på framgång med minsta möjliga kostnad. Filosofin betonar även arbetet med begreppet övertygelse.

Inom västerländsk strategi finns ledarskapets fokus på att informera om vad och hur vi ska göra för att nå våra mål. Inom kinesisk filosofi lägger ledarskapet 50 % av sitt fokus på att förklara varför vi ska nå våra mål, 25 % på vad vi ska göra och 25 % på hur det ska gå till.

När ni tar beslut och gör vägval, vågar ni vara tydlig med vad ni väljer bort?

Tack för att ni tog er tid!

 

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-06-09

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.