Företagsbesök

Inom Älvsbyns kommuns näringslivskontor har vi ansvar för näringsliv, landsbygd, kommunikationer, Storforsens naturreservat, besöksnäringen samt information och marknadsföring. Vårt arbete styrs av kommunens vision, översiktsplan och strategiska plan. Inom näringslivskontoret bryter vi ner vårt uppdrag i ett näringslivsprogram.

Vart annat år tar vi fram ett nytt näringslivsprogram tillsammans med företrädare för LRF, Köpmanna- och Företagar-föreningen samt gruppledarna i kommunstyrelsen. Tillsammans fastställer vi aktiviteter för vår tillväxt. Den 8-9 september genomförde vi näringslivsprogrammet för år 2017-2018.

Vi bedriver även ett flertal utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med andra kommuner. Samtidigt har vi även kontakt med flera av kommunens företag inom olika frågor.

När utrymme finns försöker vi besöka några av våra 800 företag som bedrivs i kommunen. Besökte nyligen vi en affär i Älvsbyn, nämligen Garn & Hemsytt och följde upp deras företagstart från i våras. Tidigare lade den gamla garnaffären ner sin verksamhet. Sara Lundberg och Linda Rantatalo noterade det och tillsammans öppnade de en affär för att möta behovet. Affären består av två företag, Saras Garnfröjd och Fabbe & Syrrorna. I samband med mina företagsbesök ser jag hur det lyser om företagsledarna och deras affärside.

En fas inom företagande är uppstarten. En annan fas är tillväxten, att gå från en anställd till två anställda kräver en ökning av 100 % när det gäller uppdrag och kunder.  Vid utveckling av befintliga företag handlar det ofta om att välja väg, främst att fokusera och välja bort. I båda fallen har vi från kommunen konsulter som stöd och bollplank. Deras roll är främst att ställa de rätta frågorna, besluten tar företagsledarna, det är deras roll.

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-09-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.