Peter Richardsson, affärsutvecklingschef hos Boliden, presenterar läget för Laver

Företagarfrukost med fokus på Laver

Bolidens företrädare Peter Richardsson och Anders Forsgren var våra gäster vid den välbesökta företagarfrukosten förra fredagen. På plats fanns nästa 70 personer som intresserat tog del av en lägesrapport för gruvprojektet. Presentationen präglades av miljöfrågor, exempelvis samverkan med renskötsel och framför allt konceptet med ett slutet system av vatten för anrikningen, ett nytt koncept för att minska miljöpåverkan.

Efter presentationen genomförde vi kommunens möte med Peter och Anders. Det är många frågor uppe på agendan. Boliden planerar för en gruva likväl som kommunen, även om inga beslut är fattade. Peter betonade även att det är styrelsen som ytterst fattar beslut om bygget.

Inom infrastrukturfrågorna ligger Boliden och kommunen långt fram i planeringen. Utbyggnad av vägnätet finns ex. i Länsstyrelsens och Trafikverkets planer.

Kvällen före företagarfrukosten besökte Boliden även en företagargrupp i Piteå. På Bolidens initiativ så deltog vi från Älvsbyns kommun vid den presentationen. Det var ett annat upplägg med fokus på historiken.

Boliden valde även att informera om skillnaderna mellan Aitik och Laver, som har ungefär samma procent koppar i fyndigheterna. I Laver behöver de bara bryta hälften så mycket gråberg som i Aitik för att ta fram samma mängd koppar. Det är en klar ekonomisk fördel. Nackdelen är att Laver har ett hårdare berg som kräver lite mera energi vid krossning i anrikningen.

Presentationen i Älvsbyn avslutade Peter med att informera om den strukturrationalisering som Boliden genomför i sina upphandlingar.  De vill jobba mot större och färre leverantörer. Peter gav rådet att flera lokala företag går ihop och presenterar större åtagande. Dessutom lovade Boliden att de i samverkan med kommunen kommer att genomföra flera informationer om deras krav på företag som vill levererar produkter och tjänster till Laver, men det blir i ett senare skede.

Gruvbolag ser gärna att det finns lokala leverantörer men då måste de förstå kravbilden.

 

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2015-11-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.