Domino Stockholms Kulturfestival 2015

Etik, en del av upplevelseindustrin

Följer VM i friidrott, främst via sammanfattningarna i media. Nattsudd är inget för mig. Som vanligt när det gäller friidrott handlar det om doping. Ett aktuellt ämne som blossar upp vid varje VM och som väcker känslor hos oss vanliga människor.

Låt oss ta ett steg lite djupare i ämnet, vi börjar med en definition av ämnet.

Definition av etik från Wikipedia:
Moral (av latin) är sådant beteende som etiken lär. Etik är alltså enligt denna ”allmänna” uppfattning läran om moral, så kallad moralfilosofi, dock så skiljer man inte inom filosofin dessa två begrepp åt på detta sätt. Orden moral och etik betraktas där som i princip likställda, termernas ursprung är i det ena fallet latin och i det andra grekiska.

Inom näringslivet får etiken en allt större betydelse, vi skapar ex. policyprogram inom alkohol och droger. Företag köper bilar med alkolås och drogtester blir också allt vanligare i de större företagen.

Inom idrotten kräver publik, sponsorer, föreningar och idrottsförbund att det genomförs dopingkontroller för att kontrollera att etiken efterlevs. Försäljning av alkohol på läktarplats, det är en annan historia, det är en del av marknadsvärdet för arrangerande föreningar.

När det gäller tävlingar inom musik som ex. Melodifestivalen och Eurovision Song Contest, då har vi inte så höga krav på etik när vi sitter i soffan och betraktar tävlingsmomentet. Vem som är dopad och inte dopad, det är ingen stor frågeställning.

När vi åker till en större idrottsanläggning och lyssnar på musik, främst det vi förr i tiden kallade ”poporkester”, då har vi inte lika stora krav på dopingkontroller. Nu är det inte lika viktigt att kontrollera etiken inom prestationen.

Vår syn på etik när det gäller prestation, det är inte plats- eller tävlingsberoende,  det handlar mer om kultur och tradition inom olika upplevelseindustrier.

 

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

 

Senast uppdaterad 2015-08-28

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.