Vy över Älvsbyn med det nya industriområdet i förgrunden. Foto Bergslagsbild AB

Datacenter och hållbarhet

Datacenter beräknas konsumera 5-10 % av världens energi år 2020 och är idag den globalt snabbast växande industrin.

Det finns ett behov av 700 nya datacenter i världen år 2015-2020. 200 nya datacenter i USA, 200 i Asien, 200 i Europa samt 50 i Sydamerika och 50 i Afrika.

Tidigare placerades datacenter i närheten av marknaden och strömmen transporterades dit. Nu placeras datacenter allt mer där strömmen produceras och digitaltrafiken, ettor och nollor, transporteras istället. Det blir bättre för miljön, billigare för kunderna och det gynnar vår region.

Om vi fortsätter den planerade utbyggnaden av datacenter, med nuvarande koncept, kommer koldioxidutsläppen från energin till datacenter att motsvara koldioxidutsläppen från allt flyg i världen.

Politiskt är koldioxidutsläpp ett högt prioriterat område för vår miljö. Greenpeace har agerat i frågan och listar olika datacenter i världen och dess förmåga att producera grön el.

Älvsbyn har en kapacitet inom el av cirka 80 MW, en Facebookhall i Luleå kan vid full belastning förbruka en effekt av cirka 40 MW. Som jämförelse kan vi värma upp hela Boden stad på cirka 20 MW.

Nästa steg i utvecklingen av koncept inom datacenter medför ökat fokus på återanvändning av energi. Enligt Tom Furlong, Facebooks vice VD för infrastruktur, har bolaget gjort ett bra jobb med energieffektivisering. Målet, säger han, är att köra sina datacenter på 50 % ren och förnybar energi år 2018.

För Älvsbyns del är förutsättningarna goda med kraftförsörjning av ström, färdiga detaljplaner samt närhet till ett fjärrvärmeverk. Nästa steg för dataetableringar kommer att ställa krav på återanvändning av energi.
Där har Älvsbyn goda förutsättningar.

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-03-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.