Centrala Stockholm i december

Arbetsmarknadsregioner

I nuläget är det främst städer med en befolkning över 100 000 som växer. Samtidigt som delar av Sverige avfolkas. Betraktar vi avfolkning i ett historiskt perspektiv hittar vi en av Sveriges största avfolkningsbygder i Stockholms innerstad.

År 1945 fanns det 460 000 invånare i Stockholms innerstad. Det tragiska var att den yngre generationen flyttade ut och kvar fanns det år 1980 bara 220 000 invånare, varav 30 % pensionärer. Sedan början på 1990-talet har en viss återhämtning skett för krisorten Stockholms innerstad. Invånartalet steg år 1998 till 270 000 invånare och år 2011 har de nått 320 000 invånare.

Urbaniseringsvågen handlar egentligen inte om städerna som växer, det är arbetsmarknadsregionerna som växer, städer med kranskommuner. De största regionerna i Sverige är Stockholm med cirka 2 miljoner invånare, Göteborg med cirka 1 miljon invånare samt Malmö med cirka 1 miljon invånare. Samtidigt som den yngre generationen dras till storstadsregionerna. Vid valet 2014 finns över 50 % av väljarna där.

Den brittiska tankesmedjan Experian har publicerat en undersökning över den brittiska befolkningen, som pekar på att stora förändringar skett det senaste decenniet. Undersökningen visar på 2 starka trender med Rurban migration, Satellite settlers. Med stor sannolikhet möter vi liknande grupper här i Sverige

Rurban migration
Det handlar om de nästan en miljon britter som bosatt sig i trivsamma, mindre orter på bekvämt pendlingsavstånd, max 1 timme från storstäderna.

Satellite settlers
Det är personer i 45 till 65 årsåldern som tagit steget ännu längre ut och skaffat hus i orter med hög livskvalitet och bra infrastruktur, men med storstäder ändå inom 2 timmars räckhåll.

Samma tendenser ser vi även i Sverige, även om de inte är lika tydligt uttalade. Trenderna pekar det på ett allt med mer polariserat samhälle. Att flytta till ”tätortsnära glesbygd” lockar många och arbetsmarknadsregionerna kring storstäderna vidgas successivt. Vilket i sin tur förutsätter en effektiv kollektivtrafik.

För att stärka Älvsbyns attraktivitet är det viktigt att vår arbetsmarknadsregion växer från sina nuvarande 170 00 invånare.

Tack för att ni tog er tid!

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2016-12-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.